Hopp til innhold

Buskerud Idrettskrets - valg 2014

Buskerud Idrettskrets (BIK) trenger kandidater til styret og komiteer i Idrettskretsen.

Det er viktig å ha kandidater i BIK som brenner for skiidretten. Kunne du tenke deg å gjøre en jobb?

Du finner mer informasjon om BIK´s arbeid her http://www.idrett.no/krets/buskerud/Sider/default.aspx

Nysgjerrig? Ta i så fall kontakt med fungerende skikretsleder Hege Mortensen 45 0053 16 snarest, og senest innen 7. februar.

Mvh

Hege Mortensen

 

KANDIDATER TIL BUSKERUD IDRETTSKRETS´ STYRE OG KOMITEER PERIODEN 2014 – 2016

Det er snart Ting igjen, det avholdes 4. april 2014 i Vikersund. Det skal da velges et nytt styre som skal velges for to år. Vi trenger medlemmer til styre, kontrollkomite og valgkomite.

Valgkomiteen oppfordrer nok engang alle idrettsinteresserte i Buskerud til å komme med forslag på kandidater til styret og komiteene.

Vi minner om følgende som skal velges på Tinget

  • Nytt styre bestående av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Ny kontrollkomite bestående to medlemmer og to      varamedlemmer
  • Ny valgkomite bestående leder, 1 medlem og to varamedlemmer

Buskerud idrettskrets er inne i en spennende periode, både Jorunn Horgen, Org. sjef og styreleder Roar Bogerud er aktive i sentrale verv og oppdrag i NIF.

Valgkomiteen har satt følgende i fokus for arbeidet, vi trenger;

  • Styremedlemmer som kan gjenspeile hele vårt langstrakte fylke
  • Det må være begge kjønn og idrettsforbundets regler om      kjønnskvotering § 2-4 gjelder.
  • Vi trenger folk med erfaring fra politisk arbeid, erfaring fra idrettslag, idrettsråd og særkretsarbeid
  • Vi trenger strateger og folk som er villige til å brette opp armene og gjøre en jobb.

 

nif-epi04, 04