Hopp til innhold

Strategidokument for Buskerud Skikrets

På Skitinget i Buskerud den 29. mai 2013 vedtok skikretsen nytt strategidokument for perioden 2013 - 2017. Planen danner rammeverket for kretsens arbeid.

Strategidokument for BSK 2013 - 2017

NIF-EPI03, 03