Hopp til innhold

Telenorkarusellen

Vi ønsker å skape enda større aktivitet i alle skigrener for årsklassene opp til og med 12 år, og inviterer derfor klubber og lag til å arrangere Telenor Karusellen i sine lokalmiljøer.

Gjennom Telenor Karusellen ønsker vi å gjøre barnearrangementene lettere å arrangere og mer attraktive for deltagerne. 

Dette gjør at klubbene enklere vil kunne rekruttere flere barn, foreldre og trenere.Telenor Karusellen skal ha en åpen og inkluderende form, og bidra til en positiv utvikling, sportslig så vel som sosialt. Og med de siste års enorme respons friskt i minne, ble det i sesongen 2015-2016 satt rekord da hele 83 000 premier ble sendt ut til 550 arrangører.

ARRANGØRer SESONGEN 2016/2017.

Årets materiell, premier og rammer for arrangører finnes i vår brosjyre. Grenene har ulike krav til sine arrangører. I tillegg til grenspesifikt innhold, kan dere for eksempel også arrangere skileik. Her er årets brosjyre.

Link til søknadsskjema er her. Søknadsfrist var satt til 10. november 2016. Søknader etter den datoen vil få tilsendt materiell senere enn hovedutsendelsen om det er mer materiell igjen!

Status 14. februar er 545 godkjente arrangører og det er noe premier igjen og fremdeles mulig å søke om årets premier!

Status utsending og bestilling av ekstra premier som erstatter de opprinnelige premiene.  (Større luer som erstter for små luer).
325 arrangører har fått tilsendt 25 000 større luer. Det er sendt ut påminnelse den 14. februar til øvrige arrangører for bestilling av disse luene. Det er forventet at neste utsending av større luer skjer i første halvdel av mars 2017.

ARRANGØRer 2016/2017

Alle idrettslag knyttet til Norges Skiforbund kan arrangere Telenor Karusellen. Også de som har vært med før må søke. Etterbestilling av premier og annet materiell, send en e-post til telenor.karusellen@skiforbundet.no.

KRAV TIL ARRANGØRER

  • Bruk startnummer, arenaseil og arrangørvester under arrangementene.
  • Legg opp til de aktiviteter og alternative konkurranseformer som hver gren har satt opp som krav.
  • I etterkant av sesongen send inn minimum ett bilde fra deres arrangement til telenor.karusellen@skiforbundet.no

Få flest mulig i ditt lokalmiljø til å bli med, her har du maler for annonsering.

Lykke til!