Hopp til innhold

Barneidrettsbestemmelser

Idretten har egne bestemmelser og rettigheter for barn og barneidrett.

Norges Skiforbund har tatt utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter og bestemmelsene for barneidrett, og konkretisert disse for skiidretten. Dette gjelder generelt og for alle grener. Les mer, hvis du lurer på hva Skiforbundets konkretiseringer. 

Vårt rennreglement for barn 

Nedenfor finner dere generell info om hva som gjelder for skirenn for barn. Spesifikke rennreglement for hver enkelt gren finnes på grensidene.    

Premiering ved konkurranser for barn

  • Det gis 100 prosent lik premiering for klasse 9 år og yngre.
  • Det gis 100 prosent premiering for klasse 10-11 år.
  • Det gis minimum 50 prosent premiering for klasse 12 år og eldre.
  • NSF anbefaler at så mange som mulig får premie.      

Rennkategorier  

  • 9 år og yngre kan delta i klubbrenn, lokalkrets-/sonerenn.
  • Skikretsen setter opp en terminliste for hver sone.
  • 10 og 11 årsklassene kan i tillegg delta på kretsrenn.
  • Det arrangeres ikke KM for 11 år og yngre. Unntaket er alpint hvor yngste klasse i KM er  11-12 år. 
  • Alle grener har klasser både for gutter og jenter.  

Politiattest for idrettslag
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.