Hopp til innhold

Kontakt info styret og komiteer

Kontakt info styret og komiteer    
Hovedstyret 2019-2021
     
       
Leder   Pål Angell Bergh  pal.angell.bergh@lyse.net Fiskeholsvegen 4 4052 Røyneberg 91551515
Nestleder Bjørg Åkre bjorgakre@icloud.com  Rikesvegen 26 4747 Valle 48281526
Medlem Nils Stray nilsstray@gmail.com Løvika 78 4623 Kristiansand 99217999
Medlem   Bent Jakobsen bent.jakobsen@mac.com Stemhaugmarka 45 5518 Haugesund 46627770
AK leder Linn Wold linn@jaerenstorbil.no  Torkel Haabethsvei 19a 4325 Sandnes 47330088
LK leder Henning Wiig henning.wiig@lyse.net Ånundskaret 104 4330 Ålgård 90080045
HK leder Trond   Sandberg tsand2@online.no Hauslandsveien 4b 4870 Fevik 41456301
       
Kontrollkomiteen      
Leder Helene Nilsen Helene.Nilsen@bykle.kommune.no    
Medlem Geir Olav Håland geir.olav.haland@lyse.net    
       
Langrennskomiteen      
Funksjon
Navn    
Leder Henning Wiig    
Medlem Ung. repr. Renate Tjetland    
Sone Øst Rolf Hørsdal    
Sone Ryfylke  Trond Sandvik    
Sone Vest Inger Ravndal    
Sone RV9 Ketil Grindheim    
Sone RV9 Stig Ertzeid    
       
Leder      
navn
Henning Wiig    
adresse Ånundskaret 104, 4330 ÅLGÅRD    
telefon 51613032    
mobil 90080045    
e-post henning.wiig@lyse.net    
       
Medlem      
navn
Stig Ertzeid    
adresse Gjevinggården 32, 4912 GJEVING    
telefon 37885194    
mobil 48204473    
e-post stigertz@online.no    
       
Medlem      
navn
Svein Ketil Grindheim    
adresse Dåsnesvegen 52, 4737 HORNNES    
telefon 37930090    
mobil 91524520    
e-post kgrindheim@e-h.kommune.no    
       
Medlem      
navn
Inger Ravndal    
adresse Ånundlia 52, 4330 ÅLGÅRD    
telefon 51619107    
mobil 91708266    
e-post inav@sus.no    
       
Medlem      
navn
Trond Sandvik    
adresse Skjelsvikvegen 13, 4139 FISTER    
telefon 51752067    
mobil 93436493    
e-post trond.sandvik@sterlingwhitehalibut.com    
       
       
Medlem      
navn
Rolf Hørsdal    
adresse Åsveien 14b 4879 Grimstad    
mobil 95258764    
e-post Rolf.Horsdal@nov.com    
       
Medlem Ungdomsrepresentant    
navn
Renate Tjetland    
adresse Midelfarts   veg 40 7022 TRONDHEIM    
mobil 90232303    
e-post renate-ski@hotmail.com    
       
       
       
Alpinkomiteen      
Funksjon
Navn    
Leder Linn  Wold    
Medlem Øivind Naper    
  Sasa Mimic    
  Thomas Liland-Vik    
  Hans Petter Solberg    
  Per Ove Tønnessen    
  Geir Morten Haraldseid    
Kenneth Solbrekk    
     
Trener Hans Blattmann    
  Ragnar Fosstveit    
       
Leder      
Navn:  Linn Veronika Wold    
Adresse: 
Torkel Haabeths vei 19 A
   
  4325 SANDNES    
Telefon   mobil: 
47330088
   
Epost: 
linn@jaerenstorbil.no
   
       
Navn:  Øivind Naper    
Adresse: Ilenvegen 25    
  3713 Skien    
Telefon hjemme: 35291756    
Telefon arbeid: 35582336    
Telefon mobil: 99042229    
Epost: oinaper@outlook.com    
       
Navn:  Sasa Mimic    
Adresse:  Skjeneholen 45    
  4313 SANDNES    
Telefon hjemme:  51621302    
Telefon mobil:  93844351    
Epost:  smimic@hotmail.co.uk    
       
Navn:  Kenneth Solbrekk    
Adresse:   Rødsmoen 39 B    
   4200 SAUDA    
Telefon mobil:   48261002    
Epost:   kennethsolbrekk@msn.com    
       
Navn:  Geir   Morten Haraldseid    
Adresse:  Haakonsvegen   13    
  5519 HAUGESUND    
Telefon mobil:  91737746    
Epost:  haraldseid@haugnett.no    
       
Navn:  Hans Petter Solberg    
Adresse:  Friheim 61    
  4047 HAFRSFJORD    
Telefon hjemme:  51548184    
Telefon mobil:  97179082    
Epost:  Hans.petter.solberg@lyse.net    
       
Navn:  Per Ove Tønnessen    
Adresse:  Doroteas vei 3    
  4633 KRISTIANSAND   S    
Telefon hjemme:  38048119    
Telefon   mobil:  97089540    
Epost:  post@sorlandsadvokatene.no    
       
       
Hoppkomiteen      
Funksjon
Navn    
Leder Trond Sandberg    
Nestleder Jonny Lauvsland    
Medlem Svein Bjerland    
  Håkon Helgesen    
  Erik Åsland    
       
Navn:  Trond Sandberg    
Adresse:  Hauslandveien 4 B    
  4870 FEVIK    
Telefon hjemme:  37040548    
Telefon mobil:  41456301    
Epost:  tsand2@online.no    
       
Navn:  Jonny Lauvsland    
Adresse:  Røyknesvegen 45    
  4715 ØVREBØ    
Telefon hjemme:  38153286    
Telefon arbeid:  91334428    
Telefon mobil:  97089389    
Epost:  jonnylauvsland@gmail.com    
       
Navn:  Svein Bjerland    
Adresse:  Dalen    
  4715 ØVREBØ    
Telefon hjemme:  38139423    
Telefon mobil:  95744702    
Epost:  sveinbjerland@hotmail.com    
       
Navn:  Håkon Helgesen    
Adresse:  Løyteveien 37    
  4980 Gjerstad    
Telefon hjemme:       
Telefon arbeid:       
Telefon mobil:  90955325    
Epost:  h_helgesen@yahoo.com    
       
Navn:  Erik Åsland    
Adresse:  Oddeskogen 82    
  4735 Evje    
Telefon hjemme:       
Telefon arbeid:       
Telefon mobil:  92821421    
Epost:  erik.aasland@uia.no    
NIF-EPI02, 02
NTB