Hopp til innhold

Kontakt info styret og komiteer

Leder Pål Angell Bergh

pal.angell.bergh@lyse.net

Fiskeholsvegen 4 4052 RØYNEBERG

91 551 515

Nestleder Anne Brit Vestly

anne.brit.vestly@lyse.net

Åsveien 154 4328 Sandnes

95 889 456

Medlem Vibecke Håheim

vibecke.haheim@sauda.kommune.no

Øyaflåt 49 4200 Sauda

91 316 455

AK leder Ove N. Øye

ove2509@gmail.com

Nesøyra 4 4208 Saudasjøen

90 789 188

LK leder Geir Olav Håland

geir.olav.haland@lyse.net

Havørnbrautane16 4049 Hafrsfjord

92 217 763

FK leder Pål Berntzen

paal@tbas.no

Jernvegen 7 4755 Hovden

90 791 283

HK leder Trond Sandberg

tsand2@online.no

Hauslandsveien 4b 4870 Fevik

41 456 301

Langrennskomiteen

Funksjon Navn
Leder Geir Olav Håland
Medlem Ung. repr. Stine Murvold
Sone Øst Mangler
Sone Ryfylke  Stig Morten Nerheim
Sone Vest Inger Ravndal
Sone Indre Agder  Sven Reiersen
Sone Setesdal  Jon Ola Rysstad
Sone Sør  Kai Stokkeland
Navn:  Geir Olav Håland
Adresse:  HAVØRNBRAUTENE 16
  4049 HAFRSFJORD
Telefon hjemme:  51556887
Telefon mobil:  92217763
Epost:  Geir.olav.haland@lyse.net
   
Navn:  Stine Balke Murvold
Adresse:  Berlandshagen 1
  4330 ÅLGÅRD
Telefon hjemme:  51619694
Telefon arbeid:  98648365
Telefon mobil:  98648365
Epost:  stine_murvold@hotmail.com
   
Navn:  Stig Morten Nerheim
Adresse:  EIDSSJØEN 8
  4230 SAND
Telefon hjemme:  52797025
Telefon arbeid:  46769640
Telefon mobil:  90041460
Epost:  stig.morten.nerheim@gmail.com
   
Navn:  Inger Ravndal
Adresse:  ÅNUNDLIA 52
  4330 ÅLGÅRD
Telefon hjemme:  51619107
Telefon mobil:  91708266
Epost:  inav@sus.no
   
Navn:  Sven Reiersen
Adresse:  TVEITVEGEN 2
  4737 HORNNES
Telefon hjemme:  37933457
Telefon arbeid:  90605466
Telefon mobil:  90605466
Epost:  svenre@online.no
   
Navn:  Jon-Ola Rysstad
Adresse:  Øyvegen 86
  4747 VALLE
Telefon hjemme:  37936175
Telefon arbeid:  99258600
Telefon mobil:  99258600
Epost:  jon.ola.rysstad@ae.no
   
Navn:  Kai Stokkeland
Adresse:  Artillerivollen 41
  4616 KRISTIANSAND S
Telefon hjemme:  38024357
Telefon arbeid:  38121212
Telefon mobil:  95222120
Epost:  kstokkel@broadpark.no

Alpinkomiteen

Funksjon Navn
Leder Ove N. Øye
Medlem Helge Andersen
  Kristin Auestad
  Vibecke Håheim
  Hans Petter Solberg
  Per Ove Tønnessen
 

Øivind Naper

Eivind Skeie

Trener Hans Blattmann
  Øivind Naper
Navn:  Ove Øye
Adresse:  Nesøyra 4
  4208 SAUDASJØEN
Telefon hjemme:  52783828
Telefon arbeid:  90789188
Telefon mobil:  90789188
Epost:  ove2509@gmail.com
Navn:  Helge Andersen
Adresse:  Austre Håbakken 26
  4345 BRYNE
Telefon mobil:  99207466
Epost:  helge.andersen@jkn.no
Navn:  Kristin Auestad
Adresse:  HÅBAGEILEN 20
  4325 SANDNES
Telefon hjemme:  51622535
Telefon arbeid:  41248879
Telefon mobil:  41248879
Epost:  kauest@lyse.net
Navn:  Vibecke Håheim
Adresse:  ØYAFLÅT 49
  4200 SAUDA
Telefon hjemme:  52782111
Telefon arbeid:  91316455
Telefon mobil:  91316455
Epost:  vibecke.haheim@sauda.kommune.no
Navn:  Øivind Naper
Adresse:  Ilenvegen 25
  3713 Skien
Telefon hjemme:  35291756
Telefon arbeid:  35582336
Telefon mobil:  99042229
Epost:  oinaper@outlook.com
Navn:  Eivind Skeie
Adresse:  Syriveien 13
  5521 HAUGESUND
Telefon hjemme:   
Telefon arbeid:   
Telefon mobil:  472 49799
Epost:  eivindskeiesinepost@gmail.com
Navn:  Hans Petter Solberg
Adresse:  FRIHEIM 61
  4047 HAFRSFJORD
Telefon hjemme:  51548184
Telefon mobil:  97179082
Epost:  Hans.petter.solberg@lyse.net
Navn:  Per Ove Tønnessen
Adresse:  Doroteas vei 3
  4633 KRISTIANSAND S
Telefon hjemme:  38048119
Telefon arbeid:  97089540
Telefon mobil:  97089540
Fax:  38106801
Epost:  post@sorlandsadvokatene.no

Hoppkomiteen

Funksjon Navn
Leder Trond Sandberg
Medlem Jonny Lauvsland
  Tor Andreas Michalsen
  Dag Olav Strand Mikkelsen
  Svein Bjerland
  Lisbeth Eie
Varamedlem Pål Håheim
Navn:  Trond Sandberg
Adresse:  Hauslandveien 4 B
  4870 FEVIK
Telefon hjemme:  37040548
Telefon mobil:  41456301
Fax:   
Epost:  tsand2@online.no
Navn:  Svein Bjerland
Adresse:  Dalen
  4715 ØVREBØ
Telefon hjemme:  38139423
Telefon mobil:  95744702
Epost:  sveinbjerland@hotmail.com
Navn:  Lisbet Eie
Adresse:  Orreveien 22
  4846 ARENDAL
Telefon hjemme:   
Telefon arbeid:   
Telefon mobil:  90632290
Fax:   
Epost:  lisbet.aina.eie@arendal.kommune.no
Navn:  Jonny Lauvsland
Adresse:  Røyknesvegen 45
  4715 ØVREBØ
Telefon hjemme:  38153286
Telefon arbeid:  91334428
Telefon mobil:  97089389
Epost:  jonnylauvsland@gmail.com
Navn:  Tor Andreas Michalsen
Adresse:  ANDERSENGJA 16
  4200 SAUDA
Telefon hjemme:  52783204
Telefon arbeid:  47643237
Telefon mobil:  47643237
Fax:   
Epost:  tormichalsen@hotmail.com
Navn:  Dag Olav Strand Mikkelsen
Adresse:  Solsletta 40 A
  4658 TVEIT
Telefon hjemme:  38063219
Telefon mobil:  95929406
Epost:  dag.mikkelsen@start.no

Freestylekomiteen

Funksjon Navn
Leder Pål Kaarvann Berntzen
Medlem Jon Alexander Schjoll Hertzberg
  Trond Carsten Øye
Navn:  Pål Kaarvann Berntzen
Adresse:  Jernvegen 9
  4755 HOVDEN I SETESDAL
Telefon hjemme:  37885199
Telefon mobil:  90791283
Epost:  paal@tbas.no
Navn:  Jon Alexander Schjoll Hertzberg
Adresse:  Louises vei 19
  4633 KRISTIANSAND S
Telefon hjemme:  67122821
Telefon mobil:  93019090
Epost:  jonhertzberg@live.no
Navn:  Trond Carsten Øye
Adresse:  SAUDAVEGEN 226
  4208 SAUDASJØEN
Telefon arbeid:  93424159
Telefon mobil:  93424159
Epost:  tcoeye@gmail.com