Hopp til innhold

Startkontingent og deltakeravgift

Skistyret har vedtatt en endring i startkontingentene for 2019-2020 sesongen for alle grener

Det er et stort mål for Norges Skiforbund å holde kostnadene ved deltagelse i renn på et så lavt nivå som mulig, spesielt i barne- og ungdomsidretten. Dagens startkontingentsatser har vært gjeldende siste syv år. Både kostnadsutviklingen i perioden og økte krav til arrangører og arrangement, gjør det naturlig med en økning for maksimale startkontingentsatser. Det er arrangørene (klubbene) som beslutter endelige startkontingenter innenfor de maksimale satsene.

Skitinget besluttet i 2018 å øke deltakeravgiften med 5 kroner til skikretsene. Deltageravgiften inngår i startkontingenten (se oversikt nedenfor) i alle terminfestede renn, og innbetales til skikretsen hvor respektive renn arrangeres.

STARTKONTINGENT OG DELTAKERAVGIFT – SATSER VEDTATT AV SKISTYRET JUNI 2019. SATSENE GJELDER ALLE TERMINFESTEDE RENN FRA OG MED 14. JUNI 2019.

NIF-EPI03, 03
NTB