Hopp til innhold

Skikretsens hovedstyre valgt på skikretstinget i Sirdal 2019

Skikretstinget 2021

Agder og Rogaland Skikrets vil avholde sitt kretsting onsdag 2. juni i tidsrommet 1800-2000. Selve tinget vil bli avholdt digitalt og vi kommer tilbake til detaljer rundt gjennomføringen

Skikretsens styre informerer om avholdese av skikretstinget 2021.

Skikretstinget avholdes onsdag 2. juni kl. 1800-2000. Selve tinget avholdes digitalt og vi kommet tilbake til detaljer rundt gjennomføring.

Saker som skal tas opp bes være skikretsens styre i hende senest 5. mai.

Det vil si at selve skikretstinget avholdes reltivt raskt med sine obligatoriske saker med bla. regnskaper, budsjett og valg.

Når vi nærmer oss så vil det gå ut en formell invitasjon til alle klubbene og sin representasjon. Formelle dokumenter vil også bli lagt ut elektronisk for gjennomsyn.

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Disse ønsker innspill på aktuelle kandidater til ulike verv i skikretsen. Styret og komitemedlemmer vil også bli kontaktet om deres verv og evt. gjenvalg/andre verv.

Valgkomite skikretsen 2021    
       
Leder Geir Olav Håland geir.olav.haland@lyse.net 92217763
Medlem Glenn Qvam Håkonsen gqh@konsesjonskraft.no 99032244
Medlem Linn Wold linn@jaerenstorbil.no 47330088
Medlem Micke Pålsson micke_paalsson@hotmail.com 91745612

Oversikt tillitvalgte ARS (hovedstyret)

Alpinkomiteen Langrennskomiteen Hoppkomiteen

NIF-EPI03, 03