Hopp til innhold

Skikretstinget 25. mai Tonstad

Skikretstinget for Agder og Rogaland Skikrets arrangeres på Tonstad lørdag 25. mai

Årets skikretsting blir "papirfritt". Alle tingpapirer blir fortløpende lagt ut på hjemmesiden til gjennomsyn. Dokumentene blir også gjennomgått via projektor. Skikretsens styre tar det for gitt at representantene har lest igjennom de ulike dokumentene i forkant.

invitasjon skikrestinget m/fagmøter 2019 påmeldingskjema

Beretning Skikretsen 2017-2019 Handlingsplan 2017-2020 Budsjett 2019

Godkjente regnskaper:

Regnskap 2017 Regnskap 2018 revisjon 2017 revisjon 2018 kontrollkomiteens rapport

NB!! Det vil kun bli avholdt fagmøte i langrenn etter endt skikretsting, fagmøte hopp og alpint vil bli avholdt senere ifbm. samlinger.

Til klubbene og tillitsvalgte i Agder og Rogaland Skikrets

Agder og Rogaland Skikrets innkaller med dette til Skikretstinget lørdag 25. mai etterfulgt av grenvise fagmøter. Dagen vil starte med tingdelen og deretter kjøres grenvise fagmøter for langrenn, alpint og hopp. Selve tingforhandlingene regner vi med å kjøre relativt raskt slik at fokuset blir størst rundt grenene. Den enkelte gren vil ta for seg elementer i skiforbundets utviklingsmodell, samt sesonginformasjoner og komiteens arbeid i perioden.

Vi oppfordrer klubbene til å sende egne personer fra grenene til fagmøtene i tillegg til ordinære representanter på selve skikretstinget. Disse kan også delta på selve skikretstinget som observatører. Vi håper også å kunne dra inn litt ekstra kompetansenavn innen hver gren på fagmøtene som skal snakke om dagsaktuelle tema – les: utdanning/kompetanseutvikling, bygging av lag, fremtid, klubbsamarbeid etc. I tillegg vil det bli informasjoner fra den enkelte fagkomite om planer i kommende tingperiode.

Informasjoner og tingpapirer vil fortløpende bli lagt ut på skikretsens hjemmeside www.skiforbundet.no/ars det vi ikke bli trykket opp egne eksemplarer. Alle tingpapirer vil bli gjennomgått via projektor. Det er ingen kostnader forbundet med skikretstinget 2019, utenom reisekostnader for delegatene. Skikretstinget er lagt opp med en tidsramme slik at alle skal komme seg frem og tilbake på samme dag, uten behov for overnatting.

Saker til behandling ønskes å være styret i hende senest 2. mai. Påmelding til selve skikretstinget senest 16. mai.

Innspill til valgkomite:

Geir Olav Håland (fortrinnsvis langrenn) geir.olav.haland@lyse.net

Håkon Helgesen (fortrinnsvis hopp) h_helgesen@yahoo.com

Ove N. Øye (fortrinnsvis alpint) ove2509@gmail.com

Kjøreplan skikretstinget 2019 Sirdal Vgs. Allrommet Tonstad

1100  Oppstart Skikretstinget

·         Velkommen fra kretsleder

·         Velkommen til idrettskommunen Sirdal v/varaordfører Sirdal kommune

·         Kulturelt innslag?

1130      Tingforhandlingene starter

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av:

1.       Dirigent

2.       2 sekretærer

3.       2 til å underskrive protokollen

 • Opprop og godkjenning av representantene
 • Beretning fra hovedstyret

*      Beretning fra komiteene

*      Alpint

*      Hopp                                                                 

*      Langrenn                                                           

 • Regnskap for perioden
 • Valg av revisor
 • Kretskontingent 2019 og 2020
 • Budsjett 2019 gjennomgås via PC.
 • Innkomne forslag
 • Skikretsens handlingsplan
 • Agder og Rogaland Skikrets lov (felles lovnorm for alle skikretser utifra NSF lovverk)
 • Valg 2019-2021
 • Avslutning

1330      Felles lunsj – Lasagne m/brød spandert av Sirdal kommune

1430      Oppstart fagmøter

 • Alpint
 • Langrenn
 • Hopp

17o0      Hjemreise - det er ønskelig at nyvalgt styre tar 10-15 min for å bli kjent og avtale første møte,                            samme for fagkomiteene.

nif-epi04, 04