Hopp til innhold

Kretslag langrenn junior samlingsplan 2019

Kretslag langrenn junior består denne sesongen av 24 løpere. Første samling på Ålgård 31/5-2/6

Samlingsplan kretslag Samling Ålgård

Kretslag for junior, langrenn

Langrennskomiteen i Agder og Rogaland skikrets har etablert et tilbud for utøvere som ikke velger å gå på skigymnas etter ungdomsskole. Vi vil gi disse også en mulighet til fortsatt utvikle seg som langrennsløpere. Det viser seg at det er bra for motivasjonen i treningen å komme sammen på samlinger, selv om mye bra jobb blir gjort rundt i klubbene.

Utøverens forpliktelser:

Egenandel kr 8000 ,-

Utøvere som melder seg til å delta på kretslaget bør satse aktivt på langrenn, og de bør ha som mål å delta i Norgescuprenn i tillegg til renn i kretsen. Møte på avtalte treningssamlinger.  

Etter beste evne være med på å skape et godt lagmiljø, med vekt på samhold, positiv treningskultur og gode holdninger.

Avstå fra bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler, i alle sammenhenger hvor de representerer kretslaget.

Underskrive utøverkontrakt (på første samling)

Kretslag for junior, langrenn tilbyr:

5 samlinger med til sammen 14 samlingsdøgn inkludert felles mat.

Oppfølging Norgescup renn/  jr. NM (smøreapparat - hjelp fra foreldregruppe og samarbeid med Sirdal Ski)

Kretstrener Renate B. Tjetland-har ansvar for treningsopplegg på samlinger og oppfølging av løpere etter behov.

Overtrekksjakke

Gode priser på skiutstyr fra Tengesdal Sport, Egersund

Samlingsplan: (endringer kan forekomme)

31.05-02.06 Barmarksamling Ålgård  Trener: Renate B. Tjetland     Ansv. klubb: Gjesdal I.L       

15.08-18.08 Barmarksamling Kristiansand  Trener: Renate B. Tjetland   Ansv. klubb: Oddersjaa SSK og Birkenes

20.09-22.09 Barmarksamling Feed, Tonstad  Trener: Renate B. Tjetland   Ansv. klubb: Sandnes IL 

11.10-13.10 Barmarksamling Vikeså  Trener: Renate B. Tjetland  Ansv. klubb: Bjerkreim og Kverneland SKI

15.11-20.11 Snøsamling Sjusjøen, evt. der det er snøforhold (noe ekstra egenandel betales) Trener: Renate B. Tjetland

Tilbud om 1 fellesøkt i forbindelse med åpningsrennet til Hovden i desember. Overnatting sammen med klubb.

Informasjon om hver enkelt samling sendes ut ca. 14 dager før samling.

Langrennskomiteen, Agder og Rogaland Skikrets

Kretslagstrener, Renate B. Tjetland mob: 90232303

Langrennskomiteen Sone Vest, Inger Ravndal mob:91708266 eller e-post: inger.ravndal@lyse.net

nif-epi04, 04
NTB