Hopp til innhold

Hintertux 2019

Tradisjonen tro - det blir ny tur for alpinistene til Hintertux i uke 40 og 41 høsten 2019

Som vanlig blir det ny treningssamling i Hintertux i uke 40 og 41. Påmeldingsfrist er satt til 15. mai. Felles påmelding fra klubbene på skjema som er sendt ut til klubblederne.

Invitasjon pdf

 

Født

2004- eller senere

Aktive

Født 2000-2003

Voksne

Født 1999 eller tidligere

 

 

Skidager

 

Påmeldings-

frist

 

 

Transport

28.9-5.10

Uke 40

7750

8250

8250

 

6

15.mai

Ikke inkludert og må organiseres selv

28.9-11.10 Uke 40+41

18000

18600

18600

12

 

15.mai

Felles med fly

(fradrag kr. 3000 ved egen transport)

5.-11.10

Uke 41

10250

10750

10750

 

6

15.mai

Felles med buss

(fradrag kr.2500 ved egen transport)

Alder regnes som faktisk alder ved avreise fra Hintertux. Husk fødselsdato ved påmelding.

Fradrag om man ikke ønsker heiskort i uke 41 vil være kr. 950 for barn (dette gjelder barn som får gratis heiskort), kr.1500,- for ungdom og kr. 1500,- for voksne.

Prisen på samlingen er ikke 100 % fastsatt. Den kan variere etter antall påmeldte og eventuelle større valutasvingninger. Endelig pris vil bli fastsatt etter utløp av påmeldingsfristen.

Første forfall (50 %) er 7.juni og andre forfall (50 %) er 23.august.

I uke 41 er det muligheter for deltakelse for familie, aktive og organiserte grupper av frikjørere som er klubbmedlemmer. Dette avhenger av totalt antall påmeldte og kapasitet på hotellet.

Som tidligere år praktiseres klubbvis påmelding og innbetaling til kontonr. 2800.25.23320. Dette skal innbetales på forfallsdato. Klubbene er selv ansvarlige for å sørge for at deres deltakere har betalt inn til klubben i forkant. Ved forfall i tiden etter 7.juni, blir det et avbestillingsgebyr lik faktiske utgifter+kr. 250 i administrasjonsgebyr. Ved forfall etter 23.august blir det et avbestillingsgebyr lik faktiske utgifter + kr. 750 i administrasjonsgebyr. Hver klubb skal oppnevne en påmeldingsansvarlig som er eneste kontakt mellom klubbmedlemmer og arrangør. Hver klubb må også stille med leder i uke 40 og 41.

Samling i uke 40:

Samling i uke 40 er for løpere født i 2005 eller før (dvs. løpere som er U16 eller eldre neste sesong), unntak er de som har høstferie i uke 40 som da vil ha sin hovedsamling denne uka. Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense deltakelse i denne uka da det er begrenset plass på denne samlingen.

Reise for dem som skal på samling i 2 uker er lagt opp med fly til/fra Munchen/Sola, og frakt av ski i egen varebil. Inkludert i billetten inngår 2 x 23kg bagasje + håndbagasje. Legg merke til at avreise er planlagt fra Sola 28.september og retur er planlagt til Sola 12.oktober.

Forsikring:

Alle som har fylt 13 år skal ha betalt NSF sin startlisens. Hver enkelt klubb er ansvarlig for å kontrollere dette. Ved eventuelt besøk hos lege er det også hensiktsmessig at man har med Europeisk helsetrygdekort». Dette kan man få ved å henvende seg til egen kommune.

Oppsett av rom-lister:

Etter påmeldingsfristens utløp vil arrangør sette opp romlister. Det forutsettes at det ikke gjøres endringer på rom-listene under oppholdet i Hintertux da dette kan innebære en høyere kostnad enn budsjettert. De som i påmeldingen anfører at de ønsker enkeltrom, vil måtte påregne en høyere pris på turen tilsvarende kr. 600/døgn. Arrangøren vil forbeholde enkeltrommene vi disponerer til bussjåfører, trenere og lagledere.

Regler under oppholdet:

Arrangør understreker at det er alkoholforbud for aktive og ungdom under 18 år på turen. Ved brudd på dette eller hotellets regler vil de dette gjelder enten sendes hjem eller bedt om å skifte hotell. Kostnader knytet til dette må dekkes i sin helhet av den dette gjelder.

Klubbvis påmelding:

Det understrekes at det praktiseres klubbvis påmelding til samlingen. Påmelding sendes på vedlagte påmeldingsskjema til;

hansblat@online.no

Husk påmeldingsfristen 15.mai.

Med vennlig hilsen

Hans Blattmann

NIF-EPI01, 01