Hopp til innhold

Skikretstinget 25. mai Tonstad

Skikretstinget for Agder og Rogaland Skikrets arrangeres på Tonstad lørdag 25. mai

Vi følger suksessen fra Evje i 2017 med et relativt raskt skikretsting etterfulgt av fagmøter og oppfølgning av handlingplan for grenene. Tonstad IL har påtatt seg å være vertskap. Det er enda ikke avklart om det blir på kulturhuset eller på Sirdal Vgs. Vi velger å gå ut tidlig med tid og sted slik at klubbene kan forbedre seg og sette av datoen i en travel hverdag for de fleste. Oppstart er kl. 1100 og slutt (etter fagmøtene) er senest kl. 1730. Slik kan alle rekke å komme seg frem og tilbake på samme dag, uten overnatting. Det vil bli servert varm lunsj til alle.

Etterhvert vil vi legge ut relevant info. på siden, dette være seg valgkomiteens arbeid, beretninger, årsregnskaper m.m.

Foreløpig kjøreplan skikretstinget 2019:

Forslag kjøreplan skikretstinget 2019 Tonstad

1100      Oppstart Skikretstinget

 • Velkommen fra kretsleder
 • Velkommen til idrettskommunen Sirdal v/ordfører (forespørres)
 • Kulturelt innslag?

1130      Tingforhandlingene starter

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av:
 1. Dirigent
 2. 2 sekretærer
 3. 2 til å underskrive protokollen
 • Opprop og godkjenning av representantene
 • Beretning fra hovedstyret

*  Beretning fra komiteene

*  Alpint

*  Hopp                                                                 

*  Langrenn                                                           

 • Regnskap for perioden
 • Valg av revisor
 • Kretskontingent 2019 og 2020
 • Budsjett 2019 gjennomgås via PC.
 • Innkomne forslag
 • Skikretsens handlingsplan
 • Agder og Rogaland Skikrets lov (felles lovnorm for alle skikretser utifra NSF lovverk)
 • Valg 2019-2021
 • Avslutning

 1330      Felles lunsj – buffet med dessert

 1430      Oppstart fagmøter

 • Alpint
 • Langrenn
 • Hopp

 1730      Hjemreise

NIF-EPI02, 02
Morten V. Eriksen