Hopp til innhold

Skikretsting og fagmøter 20. mai

Agder og Rogaland Skikrets avholder skikretstinget etterfulgt av grenvise fagmøter 20. mai på Revsnes Hotell (Byglandsfjord-Evje)

Nyvalgt styre bes bli igjen etter fagmøtene slik at kretsleder kan få en bli kjent runde og forklare kort om skikretsens virke og arbeid (30-40 min)

Deltakere skikretstinget pr. 19/5  Invitasjon Skikretstinget 2017 Utmerkelser skikretsen

Tingdokumenter - oppdateres fortløpende:

Årsberetning samlet Årsregnskaper med revisjon 2015  Årsregnskaper med revisjon 2016 Forslag budsjett 2017

Plakettvinnere 2015/16 og 2016/17 Ny lov skikretsen (lovnorm) KM medaljører 2016 og 2017

Tildeling av Skikretsen Hederstegn - vinner offentliggjøres på tinget

Tildeling av Årets klubb - vinner offentliggjøres på tinget

Til: Skiklubbene i Agder og Rogaland Skikrets, Tillitsvalgte i Agder og Rogaland Skikrets

INNKALLING TIL SKIKRETSTING/FAGMØTER 20. MAI 2017 REVSNES HOTELL

Agder og Rogaland Skikrets innkaller med dette til Skikretstinget etterfulgt av grenvise fagmøter. Otra IL er vertsklubb og teknisk arrangør. Dagen vil starte med tingdelen og deretter kjøres grenvise fagmøter for langrenn, alpint og hopp/freeski. Selve tingforhandlingene regner vi med å kjøre relativt raskt slik at fokuset blir størst rundt de grenvise fagmøtene i etterkant. Ved siden av sesonginformasjoner, vil størstedelen av fagmøtene være preget av skiforbundets utviklingsmodell der utøveren står i fokus. Implementering i klubbene, fokus på skiløper livet ut, samt å beholde utøvere og hindre frafall er vesentlig. Sentrale personer fra Skiforbundet vil komme å kjøre prosessen til det beste for skiidretten i Agder og Rogaland.

Saker som ønskes behandlet: 

Forslag til saker som ønskes behandlet på tinget må sendes skriftlig og må være Skikretsens styre i hende senest 5. mai 2017

Valgkomiteen ønsker innspill fra klubbene til ulike verv i Skikretsen kommende periode.

Helge Sverre Eide leder (alpint): hse@bluelogic.no 

Håkon Helgesen medlem (hopp): h_helgesen@yahoo.com 

Henning Wiig medlem (langrenn): henning.wiig@lyse.net 

Pål K. Berntzen medlem (freestyle): paal@tbas.no 

Kjøreplan skikretstinget 2017 Revsnes hotell Byglandsfjord http://revsneshotell.no/

1100      Oppstart Skikretstinget

Velkommen fra kretsleder

Velkommen til idrettsbygda Evje v/ordfører

Velkomsthilsen fra Skiforbundet

1130      Tingforhandlingene starter

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av:

Dirigent

2 sekretærer

2 til å underskrive protokollen

Opprop og godkjenning av representantene

Beretning fra hovedstyret

Beretning fra komiteene

Alpint

Hopp    

Langrenn             

Freestyle

Regnskap for perioden

Valg av revisor

Kretskontingent 2017 og 2018

Budsjett 2017

Innkomne forslag

Skikretsens handlingsplan (forslag utarbeides av styret ifølge Skiforbundets utviklingsmodell og skipolitisk dokument)

Agder og Rogaland Skikrets lov (felles lovnorm for alle skikretser utifra NSF lovverk)

Valg 2017-2019

Avslutning

1330      Felles lunsj – buffet med dessert

1430      Oppstart fagmøter

Alpint

Langrenn

Hopp og freeski felles?

1730      Hjemreise

Muligheter for overnatting for de som kommer langveis fra

På skikretstinget møter med stemmerett:

a.       Skikretsens styre inkl. grenkomitelederne

b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

·         -  For medlemstall til og med 50:                      1 representant

·         -  For medlemstall fra 51 til og med 100:        2 representanter

·         -  For medlemstall over 100:                              3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde, kan følgende møte:

Medlemmer i de faglige utvalg/komiteer 

Kontrollkomiteens medlemmer

Valgkomiteens medlemmer

Revisor

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn, jfr. § 2-4 Kjønnsfordeling i NIF`s lov.

Med vennlig hilsen

Pål Angell Bergh (sign.)         Petter Furseth (sign.)

Kretsleder                                 Adm. sjef                                             

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix