Hopp til innhold

Velkommen til skikretsen Simen

Simen Vestly Sirevåg er ansatt som utviklingskonsulent og kretstrener langrenn. Oppstart 1. mai i 50% stilling

Skikretsens hovedstyre vedtok i sitt budsjett for 2017 å sette av midler til ansettelse av utviklingskonsulent for å bidra i gjennomføringen av Skiforbundets utviklingsmodell og Skipolitisk dokument. I tillegg så langrennskomiteen behov for økt administrativ hjelp i konkurransesesong og ny kretstrener langrenn.

Simen er og har vært en aktiv langrennsløper fra Sandnes (gikk NM på Gålå 2017). Etter flere år med studier og bosted på Lillehammer, har han nå flyttet hjem igjen. Simen har bachlorgrad i idrettsvitenskap. I tillegg har han trent den eldste gruppen med langrennsløpere i Sandnes. Han er 25 år.

Arbeidsoppgaver

Iverksette og gjennomføre Skiforbundets utviklingsmodell via klubbesøk/sonebesøk. Egen sesongplan for gjennomføring.

Håndtere og behandle data fra klubbene i eget dataverktøy for videre rapportering og gjennomføring av tiltak

Evnen til å jobbe selvstendig, være mobil og jobbe generelt for hele kretsen fra helt vest til helt øst

Delta på utviklingsmøter i Skiforbundet sentralt og ansatte samlinger der dette er relevant

Kunne tilby klubber/soner aktuelle tilbud fra kretsen i etterkant av besøk/handlingsplan, eks. utdanning

Spesifikke arbeidsoppgaver innen langrenn:

* Ansvar for Kretslag junior Langrenn med administrativt ansvar for reiseopplegg og tilstedeværelse på NC og Jr. NM

* Sportslig kontaktpunkt overfor Team Veidekke Vest og alle soneinitiativ

* Ansvar for å tilrettelegge det administrative rundt Hovedlandsrenn for langrenn og Ungdomsstafetten i Kollen og andre fellessamlinger og arrangement

* Delta på fagmøter langrenn i Norges skiforbund vår/høst

* Arbeidstakeren er webredaktør for kretslaget facebookgruppe

* Følge vedtatt rammer og budsjett for kretslaget

Kontakt info. Simen simen.sirevag@skiforbundet.no tlf. 906 49562

Velkommen til oss Simen :-)

nif-epi04, 04