Hopp til innhold

Jonatan er ikke redd før nye og større oppgaver i hoppbakken (Foto: privat)

Vinner av NSF jubileumspokal 2017

Jonatan Lauvsland Øvrebø IL hopp er vinner av NSF jubileumspokal 2017

Diplom NSF jubileumspokal

Skikretsen ved hovedstyret har valgt å tildele NSF jubileumspokal for 2017 til Jonatan Lauvsland Øvrebø IL. Den unge hopperen fremstår på en forbilledlig måte, både i og utenfor hoppbakken. Pokalen vil bli delt under hopprenn i Sandrip senere i vinter.

Jonatan er blitt en «voksen gutt» som satser aktivt og går for tiden på toppidrettsgymnaset i Skien hopplinja. Uansett om vi er på samling eller bare har trening, er Jonatan med alle de mindre (og eldre). Han er en veldig god ambassadør for sporten. Han setter av all ledig tid til å være med å motivere, trene. Han er også inkluderende, og fremhever de andre. Rent sportslig har han også hatt nå en veldig god framgang, og har nå kvalifisert seg for NM og opprykk i NC A klassen. Han er et veldig godt forbilde i kretsen.

 

Kriterier og bakgrunn:

Saksopplysninger.

I forbindelse med Kongeparets 75-års jubileum valgte Norges Skiforbund å overrekke Kongeparet en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i krets, fremfor en gave til selve Kongeparet.

 • Det opprettes en ny hedersbevisning i krets kalt ‘Jubileumspokal’
 • Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Det settes opp konkrete kriterier.
 • Den deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) og en kan kun få den en gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering årstall, navn og klubb Vandrepokalen varer i 10 år. I tillegg får de en miniatyrpokal til odel og eie.
 • Forslag på kandidater fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen
 • Tildelinger vedtas av styret i kretsen
 • Utdeling av «Jubileums pokalen’ skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere»

KRITERIER

 • Hedersbevisningen skal hete; ‘Jubileumspokal’
 • Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år)
 • Den skal deles ut uavhengig av gren
 • En kan få utdelt prisen kun èn gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering
 • Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen
 • Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal opprettes.
 • I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie
 • Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er:
 • Inkluderende
 • Humørspreder
 • Deltagende
 • Rette verdier
 • Fair Play
 • Ambassadør for sporten
 • Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
 • Sportslig resultat (lite vekting)
 • Fremme forslag og tildelinger:
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen
 • Tildelinger vedtas av styret i kretsen
 • Utdeling av «jubileumspokalen» skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

nif-epi04, 04