Hopp til innhold

Skikretsen innfører fluorforbud

Skikretsen innfører forbud mot bruk av fluorkarboner opp til og med 16 år - gjelder alle grener på renn i skikretsen

Følgende ble vedtatt i Skikretsens hovedstyre 21. november

Vedtak: Agder og Rogaland Skikrets vedtar å innføre et umiddelbart forbud mot bruk av glider inneholdende fluorkarboner gjeldende for alle grener. Dette forbudet skal gjelde i alle skirenn som blir arrangert i kretsen for aldersgrupper til og med 16 år. Dette gjelder for eksempel bruk av alle typer faste, flytende og pulverprodukter, LF, HF og Cera.

Saksgrunnlag:

Sak 1. Retningslinjer for bruk av produkter som inneholder fluorkarboner

  • 23. oktober vedtok Langrennskomiteen i NSF et forbud mot bruk av fluorholdige produkter, https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/?npid=59959&page=Vedtak+i+langrennskomiteen. Selv om det i vedtaket heter at det ikke vil gjelde før det finnes metoder for kontroll, oppfordres det til kretsene om å arrangere renn uten bruk av fluor på skiene for aldersbestemte klasser til og med 16 år.
  • På bakgrunn av denne beslutningen fra NSF sentralt, har langrennskomiteen i Agder og Rogaland Skikrets vedtatt å innføre et umiddelbart forbud mot bruk av glider inneholdende fluorkarboner. Dette forbudet skal gjelde i alle skirenn (langrenn) som blir arrangert i denne kretsen for aldersgrupper til og med 16 år. Dette gjelder for eksempel bruk av alle typer faste, flytende og pulverprodukter, LF, HF og Cera.
  • Som det framgår i Langrennskomiteen i NSF sitt vedtak er det fortsatt ikke funnet fram til metoder for å kontrollere et slikt forbud. Flere miljøer arbeider imidlertid for å få slike metoder på plass. Vi tar imidlertid utfordringen fra Langrennskomiteen i NSF på ordet og vil i kommende sesong ha "fluorfrie" renn for aldersbestemte klasser i Agder og Rogaland.
  • I skikretsens hovedstyremøte tirsdag 24. oktober sa også grenene  alpint og hopp at for dem så var et forbud helt uproblematisk og at de allerede var klar for å gjennomføre dette kommende sesong.
  • I ettertid har også alpinkomiteen og hoppkomiteen gjennomført møte med sine medlemmer og alle stiller seg enstemmig bak forslaget.
  • Skikretsens hovedstyre vedtok da formelt forbudet gjeldende for alle grener med umiddelbar virkning fra og med 21. november 2017.

 Pål Angell Bergh kretsleder               Petter Furseth adm. sjef

For evt. kommentarer:

Kretsleder: Pål Angell Berg tlf. 9155 1515

Langrennsleder: Henning Wiig tlf. 9008 0045

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix