Hopp til innhold

Retningslinjer for bruk av fluor

Skikretsen innfører retningslinjer mot bruk av fluorkarboner opp til og med 16 år - gjelder alle grener på renn i skikretsen

Skikretsens endrer tidligere vedtak om forbud om bruk av fluor - til retningslinjer for bruk av flour og oppfordringer til forbud opp til og med 16 år.

Vedtak: skikretsen vedtok på sitt styremøte 21. nov 2017 å innføre et forbud mot flourbasert skismøring i renn som arrangeres i vår krets, gjeldende for alle grener opp til og med klassene 16 år. Dette strider mot NSF sitt regelverk. Kretsene har ikke anledning til å innføre et forbud, før det er innført kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn. pr. dags dato finnes ikke denne metoden. Frem til et forbud evt.- kan tre i kraft, oppfordres derfor alle skikretser og klubber til å benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år. Agder og Rogaland Skikrets vil derfor endre sin ordlyd til å være retningslinjer basert på NSF langrennskomiteen henstillinger om forbud mot fluor.

Saksgrunnlag:

Sak 1. Retningslinjer for bruk av produkter som inneholder fluorkarboner

 • 23. oktober vedtok Langrennskomiteen i NSF et forbud mot bruk av fluorholdige produkter, https://www.skiforbundet.no/langrenn/nyhetsarkiv/?npid=59959&page=Vedtak+i+langrennskomiteen. Selv om det i vedtaket heter at det ikke vil gjelde før det finnes metoder for kontroll, oppfordres det til kretsene om å arrangere renn uten bruk av fluor på skiene for aldersbestemte klasser til og med 16 år.
 • På bakgrunn av denne beslutningen fra NSF sentralt, har langrennskomiteen i Agder og Rogaland Skikrets vedtatt å innføre retningslinjer mot bruk av glider inneholdende fluorkarboner. Disse retningslinjene skal gjelde i alle skirenn (langrenn) som blir arrangert i denne kretsen for aldersgrupper til og med 16 år. Dette gjelder for eksempel bruk av alle typer faste, flytende og pulverprodukter, LF, HF og Cera.
 • Som det framgår i Langrennskomiteen i NSF sitt vedtak er det fortsatt ikke funnet fram til metoder for å kontrollere et slikt forbud. Flere miljøer arbeider imidlertid for å få slike metoder på plass. Vi tar imidlertid utfordringen fra Langrennskomiteen i NSF på ordet og vil i kommende sesong oppfordre alle våre klubber til å ha "fluorfrie" renn for aldersbestemte klasser i Agder og Rogaland.
 • Langrennskomiteens vedtak i etterkant av høstmøtet var som følger;

  Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn.
  Metoder for kontroll finnes ikke per dags dato, men flere arbeider for å få dette på plass.
  Frem til dette forbudet trer i kraft oppfordres alle skikretser og klubber til å benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år.
  Når sikre kontrollmetoder er på plass, skal forbudet gjelde fra 14 dager etter at alle kretser og klubber har mottatt informasjon fra NSF om at forbudet inntreffer.
  For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Langrennskomiteen i Norges Skiforbund oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt.

  Endringer i rennreglementet vedtas av skistyret etter uttalelse fra lov- og påtaleutvalget, og inntil kontrollmetoder er på plass og et slikt vedtak er gjort, foreligger det ikke noe forbud mot fluor i konkurranser.

  Skikretsene har ikke anledning til å innføre egne rennreglement for renn på NSFs terminliste. Kretser, klubber og andre må selvfølgelig gjerne vedta henstillinger eller oppfordringer, men dette kan ikke kommuniseres som en regel eller et forbud.

 Pål Angell Bergh kretsleder               Petter Furseth adm. sjef

For evt. kommentarer:

Kretsleder: Pål Angell Berg tlf. 9155 1515

Langrennsleder: Henning Wiig tlf. 9008 0045

NIF-EPI01, 01