Hopp til innhold

Øko.støtte NC/NM 2015-2016

Økonomisk støtte junior fra langrennskomiteen har tidligere gått via Hovden Skigymnas og Sirdal Ski - nå vil dette gå direkte til klubbene

Utdrag fra langrennskomiteens møte 19/4 2016

Sak 5 - Beslutningssak støtte til juniorene.

  • Vi har en budsjettpost på støtte til NC og JrNM som vi i fjor løste ved å gi et støttebeløp per utøver som deltok på NM og NC. Beløpet var på 500,- per helg – så maks støtte var da 2.000 for utøvere som deltok på alt. Dette viste seg å bli litt mer enn vi hadde budsjettert.  Beløpet ble utbetalt via Sirdal Ski for utøvere i Sirdal/Kretslaget og via Hovden for utøvere som går der og representerer A&R. I tillegg fikk også Sirdal Ski et beløp til administrasjon rundt NC – de påtar seg et stort ansvar for vi i kretsen slipper her.

    Vedtak: Vi velger en modell med utbetaling via klubb – og informasjon legges ut på nettet og spres via sonekontakter og kretslag.  

Sonekontaktene lager en samlet oversikt over løpere fra sine klubber og sender dette inn til kretskontoret med klubbenes kontonummer innen 20. mai. Pengene utbetales så til oppgitt klubbkonto (skigruppa).

Mange har deltatt på 3 stk. NC + NM jnr. Et fåtall har 4 renn samt NM del II. Maks støtte blir uansett 2000,- for 4 eller fler.

Oversikt sonrerepr. langrennskomiteen

nif-epi04, 04