Hopp til innhold

JEsper S. Pedersen sammen med Aksel Lund Svindal
Jesper S. Pedersen sammen med Aksel Lund Svindal

Integreringsarbeidet - skriv til klubbene

Fokusområde – inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i skiidretten

Skriv til klubbene (pdf format)

Styret i Agder og Rogaland Skikrets henvender seg til sine medlemsklubber i arbeidet om å kunne tilby utøvere med ulike typer funksjonshemminger/funksjonsnedsettelse et skitilbud i sitt idrettslag/klubb.

Skikretsen har allerede utøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå, som bidrar til å fremheve sin idrett på en utmerket måte. I tillegg har vi utøvere som følger kretsopplegg ved samlinger.

På bakgrunn av størrelsen på vår skikrets ber vi klubbene om hjelp til en liten undersøkelse der vi prøver å kartlegge utøvere som allerede er integrert i klubbens treninger/opplegg, evt. om dere har kjennskap til utøvere som kan være interessert i å delta på organisert skitrening/renntilbud.

Når de gjelder organiseringen av treninger etc. for funksjonshemmede, så er ikke dette noe særlig annerledes enn den daglige oppfølgingen av utøvere. Enkelte løyper/bakker kan være litt utfordrende for eks. piggere, mens ellers så er mye likt. I alpint så kjører sit ski utøvere de samme treningsløyper som funksjonsfriske.

I første omgang er vi nå interessert i ulike kontaktpersoner i idrettslagene som kan motta informasjoner rundt arbeidet med inkludering av barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vi vet at det er en del nysgjerrige og potensielle utøvere rundt omkring, men som vegrer seg litt for å ta kontakt med idrettslaget.

Styret i skikretsen har egen person med utvidet ansvar for integrering – Anne Brit Vestly, som også er nestleder i hovedstyret. Innen alpint så har komiteen egen kontaktperson – Bjørn Pedersen, som er pappa til Jesper Saltvik Pedersen (landslagutøver funksjonshemmet alpint)

Vi ber også klubbene om å ta en «titt» på skiforbundets egne nettsider for funksjonshemmede. Her legges det hele tiden ut relevant informasjon samt invitasjoner til ulike samlinger og tiltak. Her ligger det også en del opplysninger for klubbene og hvordan man kan ta imot utøvere samt legge opp treninger. Hvordan komme i gang, få tak i utstyr, regler og skirenn.

http://www.skiforbundet.no/funksjonshemmede/

Se invitasjon åpen breddesamling sommersnø: http://www.skiforbundet.no/funksjonshemmede/nyhetsliste-/2016/4/apen-breddesamling-sommersno/

Kontaktinformasjon Agder og Rogaland Skikrets:

Langrenn:           Anne Brit Vestly: anne.brit.vestly@stavanger.kommune.no tlf: 9588 9456

Alpint:                 Bjørn Pedersen: bjorn.pedersen@aibel.com tlf: 9709 2180                                                                                  

Anne Brit Vestly (sign.)                Bjørn Pedersen (sign.)                 

Nestleder Skikretsen                     Kontakt alpint                               

NIF-EPI03, 03