Hopp til innhold

Hintertux 2016

Full rapport fra kretstrener

Forberedelsene til årets samling i Hintertux startet som vanlig ved avreise fra Hintertux i oktober 2015. Det ble da gjort en foreløpig reservasjon av overnatting på Berghof for høsten 2016. I slutten av april ble traseer booket og i slutten av mai gikk innbydelsen ut. I etterkant av fjorårets samling ble det også foretatt en vurdering av andre hoteller, spesielt av hensyn til kostnader men også i forhold til organisering av måltider o.l. Vi mottok tilbud fra noen hoteller, men av ulike grunner valgte AK å gå for å fortsette samarbeidet med Berghof. Det var hoteller i Lanersbach som lå noe lavere i pris, men hvor logistikk i forhold til daglig transport til/fra bakken ikke var så gunstig. I Hintertux fikk vi også et rimeligere tilbud fra ett hotell men her var begrensningen antall rom. Kretstrener hadde også en evaluering av organisering av måltidene med Berghof etter forrige samling, og vi ble i høst enige om å organisere middagene for løperne som buffet i uke 41. Dette ble en veldig bra løsning. Transporten på åpen samling var i år organisert av Roger Sundvor og Jarle Sandstøl fra Jæren. De leide en buss fra Jæren Maxitaxi, og bortsatt fra selve leien av bussen ble transporten organisert som selvkost. I skrivende stund har jeg kun fått positive tilbakemeldinger på denne organiseringen.
Innbydelsen til årets samling ble som tidligere nevnt sendt ut i slutten av mai. Påmeldingen var i starten ikke så stor, men det tok seg noe opp etter hvert. Kretstrener praktiserte et lite byråkratisksystem i år, men relativ åpen mulighet for både på- og avmeldinger tett opp til avreise. Dette innebærer selvsagt noe mer arbeid, men samtidig bidro også dette til at vi faktisk ble flere deltakere til slutt-noe som er positivt i forhold til økonomien.

Last ned full rapport fra Hintertux 2016

Totalt sett blir det 80 personer på årets Hintertuxsamling. Vedlagt ligger oppdatert navneliste for uke 40 (utvidet) samt uke 41 (hovedsamling)

Deltakere:

Uke 40

Løvdal Ulrik Hovden
Løvdal Bård Hovden
Pedersen Jesper Saltvik Plogen
Hansen Marte Pensgår Plogen
Opedal Marte SI alpint
Dirksen Merel Sauda IL
Solberg Eirik Hystad Skiforeningen
Tvedt Stina Skiforeningen
Tvedt Trygve Skiforeningen
Reinsnes Rebekka Skiforeningen
Blattmann Hans  
Øye Ove  

Uke 41

Halvorsen Ole Kristian Plogen
Jensen Synne Flatheim Plogen
Jensen Per Arne Plogen
Flatheim Hege Plogen
Vikse Nikolai Plogen
Vikse Geir Audun Plogen
Fjeldheim Torbjørn Plogen
Kvarven Ella B Plogen
Hansen Torbjørn B Plogen
Hansen Marte Plogen
Hansen Eystein Plogen
Hamre Haraldseid Erik Plogen
Haraldseid Geir Morten Plogen
Leite Jørgine Plogen
Risvik Peder Andre Plogen
Bøe Marius Fresvik Plogen
Bøe  Maiken Fresvid Plogen
Bøe Alf Magne Plogen
Pedersen Jesper Saltvik Plogen
Skeie Håkon Skogland Plogen
Skeie Eivind Plogen
Asla-Jakobsen Thias Plogen
Jakobsen Bent Plogen
Arnesen Marte Plogen
smith amaile SI alpint
smith lochie SI alpint
smith aron SI alpint
smith mike SI alpint
smith nicky SI alpint
Mimic Andrea SI alpint
Mimic Sergei SI alpint
Mimic Sasa SI alpint
Opedal Marte SI alpint
Opedal  Torbjørg SI alpint
Husebø Remi SI alpint
Husebø Gry - Anneth SI alpint
Heggheim Emma SI alpint
Heggheim August SI alpint
Heggheim Herman SI alpint
Heggheim Harriet SI alpint
Heggheim Tore SI alpint
Grude Per Ståle SI alpint
Korneliussen  Thea Margrete  SI alpint
Wold Mathias Jæren 
Wold Linn Veronika Jæren 
Vaaland Rein Jæren
Vaaland Marianne Jæren
Andersen Sondre Jæren
Andersen Helge Jæren
Asheim Freddy Jæren
Asheim Rudy Jæren
Asheim Dan Jæren
Sundvor Roger Jæren
Sundvor Vilde Jæren
Sundvor Marte Jæren
Sandstøl Jarle Jæren
Sandstøl Sverre Jæren
Andersen Arne Jæren
Andersen Isac Jæren
Andersen Lone Jæren
Rørtveit Kjell V.  
Selvik Olaf Sauda IL
Dirksen Merel Sauda IL
Haugland Ine Skade
Haugland Torbjørn Skade
Solum Stig Skade
Solberg Eirik Hystad Skiforeningen
Solberg Oda Hystad Skiforeningen
Solberg Hans Petter Skiforeningen
Solberg Trine Skiforeningen
Tvedt Stina Skiforeningen
Reinsnes Rebekka skiforeningen
Reinsnes Hege skiforeningen
Halseide Helge Skien
Halseide Simon Skien
Halseide Elling Skien
Halseide Hanne Skien
Blattmann Hans  
Øye Ove  

INVITASJON TIL UTVIDET OG ÅPEN SAMLING I HINTERTUX, UKE 40 OG 41 I 2016

  født 2000 eller senere Aktive Født 1999 eller før Voksne Skidager Påmeldingsfrist Transport
2-8 okt. Utvidet samling uke 40 7000 7500 7000 5 01.jun Ikke ikl. Og må organiseres selv
2-16 okt. utvidet samling uke 40-41 17600 19000 18000 12 01.jun Felles med fly (fradrag kr. 3000 ved egen transport)
8-14 okt. Åpen samling uke 41 9500 10500 9500 6 01.jun Felles med buss (fradrag kr. 25000 ved egen transport)

Alder regnes som faktisk alder ved avreise fra Hintertux. Husk fødselsdato ved påmelding.

Fradrag om man ikke ønsker heiskort i uke 41 vil være kr. 920 for barn, kr.1640 for ungdom og kr. 2050 for voksne.

Prisen på samlingen er ikke 100 % fastsatt. Den kan variere etter antall påmeldte og eventuelle større valutasvingninger. Endelig pris vil bli fastsatt etter utløp av påmeldingsfristen.

Første forfall (50 %) er 20.juni og andre forfall (50 %) er 24.august.

I uke 41 er det muligheter for deltakelse for familie, aktive og organiserte grupper av frikjørere som er klubbmedlemmer. Dette avhenger av totalt antall påmeldte og kapasitet på hotellet.

Som tidligere år praktiseres klubbvis påmelding og innbetaling til kontonr. 2800.25.23320. Dette skal innbetales på forfallsdato. Klubbene er selv ansvarlige for å sørge for at deres deltakere har betalt inn til klubben i forkant. Ved forfall i tiden etter 10.juni, blir det et avbestillingsgebyr lik faktiske utgifter+kr. 250 i administrasjonsgebyr. Ved forfall etter 24.august blir det et avbestillingsgebyr lik faktiske utgifter + kr. 750 i administrasjonsgebyr. Hver klubb skal oppnevne en påmeldingsansvarlig som er eneste kontakt mellom klubbmedlemmer og arrangør. Hver klubb må også stille med leder i uke 40 og 41.

Utvidet samling:

Utvidet samling i uke 40 er for løpere født i 2004 eller før og som er påmeldt utvidet kretsopplegg og har betalt påmeldingsavgift for dette, unntak er de som har høstferie i uke 40 som da vil ha sin hovedsamling denne uka. Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense deltakelse i denne uka da det er begrenset plass på denne samlingen.

Reise for dem som skal på utvidet opplegg i år er lagt opp med fly til/fra Munchen/Sola, og frakt av ski i egen varebil. Inkludert i billetten inngår 2 x 23kg bagasje + håndbagasje. Legg merke til at avreise er fra Sola 2.oktober og retur er til Sola 16.oktober. Det blir av denne grunn én ekstra skidag for denne gruppen sammenliknet med tidligere, nemlig lørdag 15.oktober samt 2 ekstra døgn på hotell.

Forsikring:

Alle som har fylt 13 år skal ha betalt NSF sin startlisens. Hver enkelt klubb er ansvarlig for å kontrollere dette. Ved eventuelt besøk hos lege er det også hensiktsmessig at man har med Europeisk helsetrygdekort». Dette kan man få ved å henvende seg til egen kommune.

Oppsett av rom-lister:

Etter påmeldingsfristens utløp vil arrangør sette opp romlister. Det forutsettes at det ikke gjøres endringer på rom-listene under oppholdet i Hintertux da dette kan innebære en høyere kostnad enn budsjettert. De som i påmeldingen anfører at de ønsker enkeltrom, vil måtte påregne en høyere pris på turen tilsvarende kr. 600/døgn. Arrangøren vil forbeholde enkeltrommene vi disponerer til bussjåfører, trenere og lagledere.

Regler under oppholdet:

Arrangør understreker at det er alkoholforbud for aktive og ungdom under 18 år på turen. Ved brudd på dette eller hotellets regler vil de dette gjelder enten sendes hjem eller bedt om å skifte hotell. Kostnader knytet til dette må dekkes i sin helhet av den dette gjelder.

Klubbvis påmelding:

Det understrekes at det praktiseres klubbvis påmelding til samlingen. Påmelding sendes på vedlagte påmeldingsskjema til;

hansblat@online.no

Husk påmeldingsfristen 1.juni.

Med vennlig hilsen

Hans Blattmann

Kretstrener

NIF-EPI03, 03