Hopp til innhold

Trener I alpint

Oppstart Trener I alpint ifbm. samlinger på Fonna og barmark sommer/høst 2015

INNBYDELSE TIL T1-KURS I Det inviteres herved til T1-kurs i alpint vår/høst 2015. Kurset er planlagt gjennomført i forbindelse med kretssamlingene på Fonna i juni og august, og grovplan for kurset ser dere under. T1-kurset skal gjennomføres etter ny modell, og tilsvarer tidligere T2-kurset (ennå tidligere kalt B-kurs). T1-kurset består egentlig av 2 deler, første del likner på det gamle aktivitetslederkurset og andre del likner på det gamle T2-kurset. I den nye kursmodellen, består kurset av generelle emner og spesifikke emner, og flere av modulene er lagt opp som e-læring. E-læringsmodulene skal gjennomføres før oppstart av kurset, og deltakerne må kunne dokumentere at de har gjennomført disse e-læringsmodulene ved oppstart.

Plan for kurset:

Dag/dato

Modul

Beskrivelse

E-læring/

Egenstudie

Timer teori

Timer praksis

Før kursoppstart

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Trenerrollen

Frisk utøver

Barneidrettens verdigrunnlag

Aldersrelatert trening

Idrett for funksjonshemmede

4

2

3

6

3

 

 

Onsdag 24.6

 

1.1

Introduksjon av kurs og plan

Utvikling av Skiteknikk

 

1

2

 

Torsdag 25.6

1.1

1.03

1.01

1.06

Utvikling av skiteknikk

Grunnteknikk korte svinger

Grunnteknikk alpint

Barmarkstrening Alpint

 

 

 

2

1

2

4

 

1

Fredag 26.6

1.05

1.06

Løypestikking/øvelser (SL)

Barmarkstrening Alpint

 

 

4

1

Lørdag 27.6

1.02

1.06

Grunnteknikk lange svinger

Barmarkstrening Alpint

 

 

4

1

Søndag 28.6

1.05

Løypestikking/øvelser (SSL)

 

 

2

Fredag 7.8

1.014

Langtids utviklingstrapp

 

1

 

Lørdag 8.8

1.04

 

Introduksjon til Fartselementer

 

 

4

 

Søndag 9.8

1.04

Introduksjon til fartselementer

 

 

4

Sum timer

 

 

18

9

27

Vurdering:

T1-kurset har ingen eksamen, men det forutsettes 80 % frammøte for å få godkjent kurs, samt at e-læringsmodulene er gjennomført og godkjent. For å kunne gå videre med T2-kurset senere må deltakerne kunne dokumentere 45 timer praksis.

Påmelding og kostnader:

Påmelding skjer til Hans Blattmann, hansblat@online.no innen mandag 15.6. Kostnad for å delta på kurset er kr. 1500/deltaker. Dette dekker all undervisning samt litteratur. Kursavgiften vil bli fakturert fra kretskontoret.

E-læringsmoduler:

E-læringsmodulene til kurset må deltakerne ha gjennomgått før oppstart av kurset. Disse kan lastes ned fra skiforbundet.no.     

Vi håper på bra oppslutning om deltakelse på kurset!

Mvh

Hans Blattmann

Kretstrener