Hopp til innhold

Trener I alpint

Oppstart Trener I alpint ifbm. samlinger på Fonna og barmark sommer/høst 2015

INNBYDELSE TIL T1-KURS I Det inviteres herved til T1-kurs i alpint vår/høst 2015. Kurset er planlagt gjennomført i forbindelse med kretssamlingene på Fonna i juni og august, og grovplan for kurset ser dere under. T1-kurset skal gjennomføres etter ny modell, og tilsvarer tidligere T2-kurset (ennå tidligere kalt B-kurs). T1-kurset består egentlig av 2 deler, første del likner på det gamle aktivitetslederkurset og andre del likner på det gamle T2-kurset. I den nye kursmodellen, består kurset av generelle emner og spesifikke emner, og flere av modulene er lagt opp som e-læring. E-læringsmodulene skal gjennomføres før oppstart av kurset, og deltakerne må kunne dokumentere at de har gjennomført disse e-læringsmodulene ved oppstart.

Plan for kurset:

Dag/dato

Modul

Beskrivelse

E-læring/

Egenstudie

Timer teori

Timer praksis

Før kursoppstart

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Trenerrollen

Frisk utøver

Barneidrettens verdigrunnlag

Aldersrelatert trening

Idrett for funksjonshemmede

4

2

3

6

3

 

 

Onsdag 24.6

 

1.1

Introduksjon av kurs og plan

Utvikling av Skiteknikk

 

1

2

 

Torsdag 25.6

1.1

1.03

1.01

1.06

Utvikling av skiteknikk

Grunnteknikk korte svinger

Grunnteknikk alpint

Barmarkstrening Alpint

 

 

 

2

1

2

4

 

1

Fredag 26.6

1.05

1.06

Løypestikking/øvelser (SL)

Barmarkstrening Alpint

 

 

4

1

Lørdag 27.6

1.02

1.06

Grunnteknikk lange svinger

Barmarkstrening Alpint

 

 

4

1

Søndag 28.6

1.05

Løypestikking/øvelser (SSL)

 

 

2

Fredag 7.8

1.014

Langtids utviklingstrapp

 

1

 

Lørdag 8.8

1.04

 

Introduksjon til Fartselementer

 

 

4

 

Søndag 9.8

1.04

Introduksjon til fartselementer

 

 

4

Sum timer

 

 

18

9

27

Vurdering:

T1-kurset har ingen eksamen, men det forutsettes 80 % frammøte for å få godkjent kurs, samt at e-læringsmodulene er gjennomført og godkjent. For å kunne gå videre med T2-kurset senere må deltakerne kunne dokumentere 45 timer praksis.

Påmelding og kostnader:

Påmelding skjer til Hans Blattmann, hansblat@online.no innen mandag 15.6. Kostnad for å delta på kurset er kr. 1500/deltaker. Dette dekker all undervisning samt litteratur. Kursavgiften vil bli fakturert fra kretskontoret.

E-læringsmoduler:

E-læringsmodulene til kurset må deltakerne ha gjennomgått før oppstart av kurset. Disse kan lastes ned fra skiforbundet.no.     

Vi håper på bra oppslutning om deltakelse på kurset!

Mvh

Hans Blattmann

Kretstrener

NIF-EPI02, 02