Hopp til innhold

IT oppdateringer

I en periode vil kretskontoret ha en større IT oppdatering som kan medføre noe mindre service.

Hele skiforbundet går i disse dager over på nye dataløsninger. Dette er interne prosesser som medfører oppgraderinger av såvel maskinparker og programvarer samt skrivere etc. Vi håper at skikretsens brukere ikke skal merke for mye av dette som i hovedsak foregår i det daglige på kretskontoret.

nif-epi04, 04