Hopp til innhold

Tingpapirer Skikretstinget 9. mai Jæren Hotell

Agder og Rogaland Skikrets avholder sitt ting hvert annet år. I år falt valget på Stavanger/Sandnes området, nærmere bestemt Jæren Hotell. Dato er 9. mai. Det legges opp til tingforhandlinger, festmiddag og overnatting for de som ønsker dette. Etteranmedling fortsatt mulig.

Tingpapirer, kommer fortløpende - alle delegatene får disse ferdig trykket utlevert ved ankomst.

Beretning 2013-2015    Regnskaper 2013    Regnskaper 2014

Revisjonsberetning 2013  Revisjonsberetning 2014

Budsjettforslag 2015  Lov Skikretsen vedtatt 2013

Valgkomiteens innstilling 2015-2017

KM vinnere langrenn 2014    KM vinnere langrenn 2015

KM vinnere alpint 2014    KM vinnere alpint 2015

KM vinnere hopp/kombinert 2013-2015

Innkalling til skikretsting 2015 Agder og Rogaland Skikrets

Skiklubbene i Agder og Rogaland ønskes velkommen til skikretstinget 2015

 Innkalling skitinget 2015  Påmeldingskjema skitinget 2015

Tid: Lørdag 9. mai 2015 kl. 1300-1730 – tingmiddag kl. 1930 etterfulgt av sosialt samvær.

Sted: Jæren Hotell, Bryne  – tingmiddag etter tingforhandlingene. Overnatting – se påmeldingskjema

http://jarenhotel.no/

NB!! Forlenget frist: Påmelding: Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema ved påmelding. Frist for påmelding innen 30. april 2015

Husk kryss av for følgende på vedlagte påmeldingsskjema:

Kun skitinget, skitinget og tingmiddag, skiting, tingmiddag og overnatting.

Pris overnatting 650,- enkeltrom og 895,- for dobbeltrom - hotellregning gjøres opp av den enkelte klubb ved avreise. Pris tingmiddag 435,- betales av den enkelte klubb. Møterom med kaffe/te/frukt, wienerbrød samt drikke til middag betales av skikretsen.

Saker som ønskes behandlet:  

Forslag til saker som ønskes behandlet på tinget må sendes skriftlig og må være Skikretsens styre i hende senest 27. april 2015.

§ 9 Representasjon på skikretstinget

På skikretstinget møter med stemmerett:

                a.       Skikretsens styre.

                b.       Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

På bakgrunn av siste års innrapporterte tall i idrettsregistreringen kan klubbene i Agder og Rogaland skikrets møte med følgende:

1-50        medlemmer           1 representant

51-100    medlemmer           2 representanter

over 100  medlemmer          3 representanter

NB!!! Husk kjønnsfordelingen – ifølge NIF’s og NSF lover skal begge kjønn være representert ved 2 eller flere representanter.

Det er anledning til å stille med observatør i tillegg til ordinær representant/er.

Sakslisten med forslag sendes ut en uke før til tingdelegatene. Saker som skal behandles på

Skikretstinget ifølge NSF lov:

Skikretstinget skal:

 • Godkjenne de fremmøtte representantene.

 • Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

 • Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

 • Behandle beretninger

 • Behandle regnskap for skikretsen i revidert stand, for 2013 og 2014.

 • Behandle innkomne forslag og saker.

 • Fastsette kontingent

 • Behandle budsjett for skikretsen

 • Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan

 • Foreta valg – forslag fra valgkomiteen vedlegges sakspapirene       NB! Valgkomiteens leder Anders Opedal med sin komite er i full gang med å sondere aktuelle kandidater til skikretsen styre og fagkomiteer. Har du dere forslag på personer så send dette til: anders.opedal@gmail.com

   Med hilsen

  På vegne av Agder og Rogaland Skikrets

  Pål Angell Bergh  (sign.)                        Petter Furseth

  Kretsleder                                                 Adm. sjef

NIF-EPI01, 01