Hopp til innhold

Historisk samarbeidsavtale HSG/Skikretsen alpint

Samarbeidsavtale mellom Hovden Skigymnas AS og Agder og Rogaland Skikrets  

Hovden Skigymnas AS (HSG) og Agder og Rogaland skikrets (ARSK) har i dag inngått en historisk samarbeidsavtale. Avtalen er i første omgang innen alpint, men en vil se videre på et samarbeid også innen andre disipliner som langrenn og freestyle.

Avtalen innebærer et tettere samarbeid om den sportslige satsingen og er godt forankret i begge organisasjoner.

 • Avtalen vil gi synergieffekter både på barmarks- og skisamlinger og i rennsesongen.

 • Avtalen vil styrke både bredde og elite, og at regionen etterhvert blir lagt mer merke til i hele ski Norge.

 • Samarbeidet vil bidra til å «holde på» de aktive så lenge som mulig, enten de går på HSG eller velger andre tilbud på sitt hjemsted i regi av klubb eller krets.

For mer informasjon henvises det til HSG og ARSK sine hjemmesider.

Kontaktpersoner:

Hovden Skigymnas AS:                 Styreleder Nicolai Jarlsby, tlf. 916 27940

Agder og Rogaland Skikrets:        Leder Pål Angell Bergh, tlf. 915 51515   

Leder alpinkomiteen                      Ole Kristian Halvorsen tlf. 915 83589

Se hele avtalen under:

AVTALE MELLOM HOVDEN SKIGYMNAS AS OG AGDER OG ROGALAND SKIKRETS

Med denne avtalen ønsker Agder og Rogaland Skikrets (ARS), og Hovden Skigymnas AS (HSG) å sette samarbeid på dagsorden. Vi tror at et tett samarbeid vil styrke både bredde og topp. Målet må være at ARS sine beste løpere velger HSG fremfor andre skigymnas.

Avtalen innebærer følgende enighet:

 • Etablere felles treningssamlinger, både barmark og på ski

 • Samarbeid ved reiser på renn. (Kost, losji, støtteapparat, kjøring etc.)

 • Se på muligheter for å engasjere en felles skitrener med deltidsstilling i ARS og HSG

 • Informasjon fra HSG blir fast tema på alle AK-møter.

 • Partene har en intensjon om at en eventuell ny felles trener får kontorplass ved HSG og inngår i alpinavdelingens trenerteam i perioder uten ekstern reisevirksomhet.

 • Partene har også en intensjon om at kretstrener tilbys kontorplass på HSG, og vil kunne fungere som en ekstra vikarressurs i forhold til avspasering for faste trenere, eller sykdom. Når kretstrener benyttes på denne måten må det innebære kjøp av tjenester fra skikretsen.

 • Konkrete forslag for gjennomføring av sportslig aktivitet er ved signering av avtale:

 1. En felles barmarksamling som arrangeres på høsten, og på denne samlingen bør skigymnasets trenere være sentrale. På denne samlingen vil HSG kunne vise treningsmulighetene på skolen og i nærområdet, vise hybelbygg og også presentere skoledelen. På denne samlingen inviteres alle kretsens HL og jr. løpere. På en av kveldene bør det også legges opp til et trenerseminar med barmark som tema.

 2. Skisamling i juni med fart som tema.

 3. Skisamling for HL- og JR-løperne før skolestart eller i løpet av høsten bør gjennomføres med minst 4 dager felles, og overnatting på eks. Hovden-huset vil «smelte» miljøene sammen og bidra til reduserte kostnader for begge parter.

 4. Skisamling i Pitztal på høsten bør videreføres, og omfatte minst 6 dager på ski for alle, med felles ankomstdato og avreisedato for alle. Man bør samarbeide om transportlogistikk for å redusere kostnadene så mye som mulig.

 5. Skisamlingen på Hovden i desember bør legges opp etter samme mal som fartssamlingen i juni, hvor vi samarbeider om disipliner og løyper, skitrening og barmarks-trening samt tema knyttet opp mot kompetanseflyt mellom miljøene.

 6. Under reiser på rennrunder foreslås det å legge opp til felles bo og opphold mellom HSG og ARS. Dette for å styrke samholdet og ikke minst utnyttelse av ressurser på en bedre måte enn tilfellet er i dag.   

Vi mener avtalen vil bidra positivt i arbeidet med å utvikle samarbeidet mellom ARS og HSG. Vi foreslår videre at HSG og ARS med sine respektive representanter gjennomfører møter nært i tid etter signering av denne avtalen og legger planer for best mulig praktisk gjennomførbart opplegg for begge parter. 

 Nicolai Jarlsby (sign)         Pål Angell Bergh (sign)

Hovden Skigymnas            Agder og Rogaland Skikrets

nif-epi04, 04