Hopp til innhold

Vinnere jubileumspokalen 2015

Merel Dirksen og Sondre L. Håland er årets vinnere

Vinner av NSF jubileumspokal for 2015:

Merel Dirksen, Sauda IL alpint

Sondre Land Håland, Øyestad IF hopp

Årets vinnere av NSF jubileumspokal er forbilder og motivatorer som i tillegg til å prestere også byr på seg selv og tar ansvar for å skape gode miljøer samt bidrar med treningsfaglig evner for de yngre utøverne. Skikretsen gratulerer vinnerne og denne vil bli utdelt under hopprenn i Brattåsen 9. januar (Sondre) og Hovden i farta (Merel).

Kriterier og bakgrunn:

Saksopplysninger.

I forbindelse med Kongeparets 75-års jubileum valgte Norges Skiforbund å overrekke Kongeparet en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i krets, fremfor en gave til selve Kongeparet.

 • Det opprettes en ny hedersbevisning i krets kalt ‘Jubileumspokal’
 • Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Det settes opp konkrete kriterier.
 • Den deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) og en kan kun få den en gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering årstall, navn og klubb Vandrepokalen varer i 10 år. I tillegg får de en miniatyrpokal til odel og eie.
 • Forslag på kandidater fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen
 • Tildelinger vedtas av styret i kretsen
 • Utdeling av «Jubileums pokalen’ skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere»

KRITERIER

 • Hedersbevisningen skal hete; ‘Jubileumspokal’
 • Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år)
 • Den skal deles ut uavhengig av gren
 • En kan få utdelt prisen kun èn gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering
 • Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen
 • Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal opprettes.
 • I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie
 • Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er:
 • Inkluderende
 • Humørspreder
 • Deltagende
 • Rette verdier
 • Fair Play
 • Ambassadør for sporten
 • Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
 • Sportslig resultat (lite vekting)
 • Fremme forslag og tildelinger:
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen
 • Tildelinger vedtas av styret i kretsen
 • Utdeling av «jubileumspokalen» skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

Agder og Rogaland Skikrets

Pål Angell Bergh     Petter Furseth

Kretsleder                 Adm. sjef

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix