Hopp til innhold

Referater fra møter - kraftak for rekrutteringen

Skikretsens hoppkomite gjennomførte møter i både Brattåsen og Klappane, med stor suksess og et glødende engasjement for hoppsporten. Under kan dere lese om de viktigste sakene som ble konkludert om: 

Referat møte Brattåsen   Referat møte Klappane

Fra tidligere:

Hoppkomiteen i skikretsen inviterer ALLE hoppinteresserte til en felles kraftsats for rekrutteringen til hoppsporten.

Skikretsen har som et klart mål å få mer fart på rekrutteringen til hoppsporten.

Skal vi nå målet, er det viktig at alle i hoppmiljøet engasjerer seg. Derfor inviterer vi hoppere, foreldre, trenere, ledere – kort sagt alle som brenner for hoppsporten til et hyggelig og nyttig treff hvor vi sammen kan trene og lufte meninger, forslag og ideer.

Av praktiske grunner blir det ett treff i Aust-Agder og ett i Vest-Agder:

Brattåsen hoppanlegg TIRSDAG 9. SEPTEMBER KL. 18

Klappane skibakke TORSDAG 11. SEPTEMBER KL. 18

Det blir info om grunnleggende treningsprogram og hoppteknikk, samt hopptrening med instruksjon i bakkene.

VIKTIGE TEMAER for meningsutveksling etter treningen:

* Tiltak og aktivitet for å rekruttere et aktivt hoppmiljø

* Er det ønske og muligheter til å bygge opp et nytt kretslag?

* Bruk av Bringsverdbakken i klubber og skoler

* Klarer hoppmiljøet på Agder ved bruk, dugnad og økonomi å forsvare investeringene i et planlagt hoppsenter på Vegårshei?

Last ned hele innbydelsen

Deltakere storsamling Midtstua 2014

Lenkegjengen for Vegårshei

nif-epi04, 04