Hopp til innhold

Hinterux 2014 - mulighet for etteranmelding

Alpinistenes årlige tur til Hintertux breen foregår i uke 40 og 41. Alle detaljer er nå sendt klubbene og påmeldingfristen er 30. mai. Eget påmeldingskjema felles fra klubbene sendes til Hans.

Alpinkomiteen åpnerfor muligheter til å kunne etteranmelde seg til årets samlinger i Hintertux.
Det er fremdeles plasser på fly på utvidet samling samt i buss på åpen samling.
Påmeldingsfristen for etteranmeldingen er satt til 31.august, og betalingsfristen for turen vil være 15.9. Som vanlig vil klubbene bli fakturert.


Minner også klubbene på muligheten for å etteranmelde seg til utvidet samlingsopplegg i kretsregi og dermed ha muligheten til to uker skisamling i
Hintertux. Kostnad for etteranmelding til utvidet kretsopplegg er kr. 1500/løper. Løpere vil da også ha mulighet til å delta på kretsens utvidede samling på Geilo i tidsrommet 13-17.11, en av kretsens andre samlinger som hargitt løperne flotte opplevelser og god trening.


Vi håper på bra respons og flere løpere på høstens høydepunkt i Hintertux!

Hans Blattmann
Kretstrener

INVITASJON TIL UTVIDET OG ÅPEN SAMLING I HINTERTUX, UKE 40 OG 41 I 2014

 

 

Født

1999- eller senere

 

Født 1998-eller før

 

 

Skidager

 

Påmeldings-

frist

 

 

Transport

28.sept-3.oktober

Utvidet samling-uke 40

5900

6500

5

31.august

Ikke inkludert og må organiseres selv

28.sept-12.oktober

Utvidet samling uke 40+41

15100

16500

12

31.august

Felles med fly

(fradrag kr. 3000 ved egen transport)

3-10.oktober

Åpen samling-

uke 41

8500

9500

6

31.august

Felles med buss

(fradrag kr.2500 ved egen transport)

Alder regnes som faktisk alder ved avreise fra Hintertux. Husk fødselsdato ved påmelding.

Fradrag om man ikke ønsker heiskort i uke 41 vil være kr. 700 for barn, kr.1250 for ungdom og  voksne.

Prisen på samlingen er ikke 100 % fastsatt. Den kan variere etter antall påmeldte og eventuelle større valutasvingninger. Endelig pris vil bli fastsatt etter utløp av påmeldingsfristen.

Betalingsfrist for reisen er 15.september, og da vil hele reisen bli fakturert i sin helhet.

I uke 41 er det muligheter for deltakelse for familie, aktive og organiserte grupper av frikjørere som er klubbmedlemmer. Dette avhenger av totalt antall påmeldte og kapasitet på hotellet.

Som tidligere år praktiseres klubbvis påmelding og innbetaling til kontonr. 2800.25.23320. Dette skal innbetales på forfallsdato. Klubbene er selv ansvarlige for å sørge for at deres deltakere har betalt inn til klubben i forkant.

Utvidet samling:

Utvidet samling i uke 40 er for løpere født i 2002 eller før og som er påmeldt utvidet kretsopplegg og har betalt påmeldingsavgift for dette, unntak er de som har høstferie i uke 40 som da vil ha sin hovedsamling denne uka. Alpinkomiteen har åpnet opp for å kunne etteranmelde seg på utvidet opplegg. Hvis noen ønsker å delta på utvidet samling i Hintertux og etteranmelde seg på det utvidede kretsopplegget vil det bli et pristillegg på kr. 1500/løper. Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense deltakelse i denne uka da det er begrenset plass på denne samlingen.

Reise for dem som skal på utvidet opplegg i år er lagt opp med fly til/fra Munchen/Sola, og frakt av ski i egen varebil. Inkludert i billetten inngår 2 x 20kg bagasje + håndbagasje. Legg merke til at avreise er fra Sola 28.september og retur er til Sola 12.oktober. Det blir av denne grunn én ekstra skidag for denne gruppen sammenliknet med tidligere, nemlig lørdag 11.oktober samt 2 ekstra døgn på hotell.

Forsikring:

Alle som har fylt 13 år skal ha betalt NSF sin startlisens. Hver enkelt klubb er ansvarlig for å kontrollere dette. Ved eventuelt besøk hos lege er det også hensiktsmessig at man har med Europeisk helsetrygdekort». Dette kan man få ved å henvende seg til egen kommune.

Oppsett av rom-lister:

Etter påmeldingsfristens utløp vil arrangør sette opp romlister. Det forutsettes at det ikke gjøres endringer på rom-listene under oppholdet i Hintertux da dette kan innebære en høyere kostnad enn budsjettert. De som i påmeldingen anfører at de ønsker enkeltrom, vil måtte påregne en høyere pris på turen tilsvarende kr. 600/døgn. Arrangøren vil forbeholde enkeltrommene vil disponerer til bussjåfører, trenere og lagledere.

Regler under oppholdet:

Arrangør understreker at det er alkoholforbud for aktive og ungdom under 18 år på turen. Ved brudd på dette eller hotellets regler vil de dette gjelder enten sendes hjem eller bedt om å skifte hotell. Kostnader knytet til dette må dekkes i sin helhet av den dette gjelder.

Klubbvis påmelding:

Det understrekes at det praktiseres klubbvis påmelding til samlingen. Påmelding sendes på vedlagte påmeldingsskjema til;

hansblat@online.no

Husk påmeldingsfristen for etter-anmeldingen til turen 31.august.

Med vennlig hilsen

Hans Blattmann

Les alt om fjorårets Hintertuxtur                  

NIF-EPI02, 02