Hopp til innhold

Kretslag junior langrenn

Langrennskomiteen i Agder og Rogaland skikrets har etablert et tilbud for utøvere som ikke velger å gå på skigymnas etter ungdomsskole. Vi vil gi disse også en mulighet til fortsatt utvikle seg som langrennsløpere.  Det viser seg at det er bra for motivasjonen i treningen å komme sammen på samlinger, selv om mye bra jobb blir gjort rundt i klubbene.

Invitasjon kretslag 2014-2015

Utøverens forpliktelser:

* Egenandel kr 5000,-

* Utøvere som melder seg til å delta på kretslaget bør satse aktivt på langrenn, og de bør ha som mål å delta i Norgescuprenn i tillegg til renn i kretsen. Møte på avtalte treningssamlinger.  

* Etter beste evne være med på å skape et godt lagmiljø, med vekt på samhold, positiv treningskultur og gode holdninger.

* Avstå fra bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler, i alle sammenhenger hvor de representerer kretslaget.

* Underskrive utøverkontrakt (på første samling)

                      Kretslag for junior, langrenn tilbyr:

* 4 samlinger med til sammen 9-10 samlingsdøgn inkludert felles mat.

* Oppfølging Norgescup renn/  jr. NM (smøreapparat - hjelp fra foreldregruppe og samarbeid med Sirdal Ski)

* Kretstrener Per Svela-har ansvar for treningsopplegg på samlinger

* Utøverne får i tillegg en overtrekks jakke.

Samlinger:

29.08-31.08        Barmarksamling Vikeså, Bjerkreim  Ansvarlig klubb: Gjesdal I.L

26.09-28.09        Barmarksamling Feed, Tonstad Ansvarlig klubb: Sandnes I.L

31.10-2.11           Barmarksamling Kristiansand Ansvarlig klubb: Oddersjaa SSK

Snøsamling første eller andre uke desember Hovden - 4 døgn

Ber de utøverne som har meldt sin interesse om å bekrefte sin deltakelse på kretslaget innen 20.mai på e-post til inger.ravndal@lyse.net

Håper klubbene formidler informasjon til aktuelle junior og eldre junior løpere, da jeg ikke har kontaktinformasjon til alle utøverne.

Langrennskomiteen, Agder og Rogaland Skikrets

Leder, Geir Olav Håland

Sonerepresentant Vest, Inger Ravndal mob:91708266 eller e-post: inger.ravndal@lyse.net