Hopp til innhold

Vegårshei utbygging med hoppanlegg i sentrum

51 millioner for drømmeanlegg

Utdrag fra dagens artikkel i Agderposten: Konklusjonen fra prosjektgruppa er klar: Bygg et regionalt hoppsenter i Vegårshei. Hvis ikke er fremtiden til Molandsbakken uviss. Hele anleggspakka koster 51 millioner kroner hvis den realiseres.

På bildet ser vi "lenkegjengen" fra en tidligere befaring anlegget bestående av fylkesmann, fylkes varaordfører, ordfører, VSA styret samt skiforbundet.

Mandag ble forprosjektet til Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS (VSA) presentert. Nærmere 80 interesserte fra kommunen, idrettslaget, hoppkretsen og fylkeskommunen, møtte fram for å få med seg planene.

– Hvis alt går vår vei, kan det nye anlegget stå ferdig i 2018, røpet en optimistisk prosjektleder, Kjell Asbjørn Straum over for Agderposten.

Kongstanken er å etablere «Sørlandet Hoppsenter» med helårsdrift i forbindelse med dagens anlegg i Molandsbakken. Planen er å bygge fire hoppbakker i ulike størrelser i tillegg til å ruste opp dagens K90-bakke.

Det er tre år siden ideen om «Sørlandet Hoppsenter» i forbindelse med ærverdige Molandsbakken lansert. Etter en grundig gjennomgang av den tidligere så stolte hoppbakken fra 1950, førte til at den ble midlertidig stengt fordi deler av den var helt nedslitt.

Nytt klubbhus

Det satte i gang en snøballeffekt hos VSA som munnet ut i forprosjektrapporten som mandag ble lansert under åpningen av et nytt klubbhus og varmestue på Fjellheim i bunnen av alpinbakken.

Nå er det opp til de fire eierne i VSA (Vegårshei kommune, Vegårshei Idrettslag, Aust-Agder Næringsselskap og Skikretsen) å avgjøre veien videre.

Sentralt i hele utbyggingen står hoppanlegget. Isolert sett å kun ha en K-90 meters hoppbakke, er lite gunstig. Forprosjektet tilsier 4 nye bakker med helsårdrift. Da vil man kunne tilby et komplett anlegg bestående av fylkesanlegg langrenn, alpinanlegg samt egen seksjon for freestyle/freeski, samt et fullt utbygd hoppanlegg med bakke størrelser fra K-10 til K-90. Det skal også sies at uten en hoppbakke utbygging i nåværende Molandsdalen, vil trolig ikke ny heis og nye trasse’r bli realisert. Stikkordet her som i flere andre anleggsutbygginger i dagens samfunn – er regionale anlegg og eller interkommunale samarbeidsprosjekter.

Investeringskostnaden er rundt 51 mill over 5 år. Dette finansieres gjennom spillemidler, ulike støtteordninger, driftsmidler, interkommunalt samarbeid. momsrefusjon samt egne midler. Flere av prosjektene er allerede i gang og noe er ferdigstilt (bla. ny varmestue, investeringer langrenn). Det ligger også fremtidige investeringer i prepareringsutstyr, utvidelse av snøproduksjon (snøtårn) samt planer om rulleskiløype i prosjektet. Det må også berømmes og vise til viktigheten av en lokal ordfører som brenner for hele prosjektet og som selv går i bræsjen og fronter alt utad. Her er det ikke festtaler og egen posisjon og karriere som er viktig, men et stort engasjement og viljen til å vise at  sammen kan man få til mye der barn og ungdom er i fokus

Se også innslag på NRK sørlandet samt intervju med Johan Remen Evensen

NIF-EPI01, 01