Hopp til innhold

Rapport kretslagsamling langrenn Vierli 3-7/12

Snømangel på Hovden førte til at vi måtte ta en del telefoner for å finne ut hvor vi fant de beste snøforholdene til avvikling av planlagt snøsamling. Redigert invitasjon til samling ble sendt ut 30.november, samlingssted Vierli, Rauland. Trener denne gang ble Tor Joar Ravndal pga. kretstrener Per Svela var opptatt med eksamen.

Mat ble handlet inn av ansvarlig leder for samlingen og trener på Rauland. Utøverne ankom med kollektivtransport eller ble kjørt av foreldre til Vierli. Alle ankom slik at de nådde en rolig skøyteøkt om kvelden.

13utøverne møtte på samling.Gaute meldte forfall pga. sykdom.Trener, Tor Joar Ravndal, hadde treningsansvaret for helgen. Hjelp fra Inger Ravndal.

Det var spesielt fokus på skiteknikkunder denne samlingen.Forholdene var gode for både klassisk og skøyting på Vierli, værforholdene var også svært fine. Treningsopplegg ble noe endret etter første utsendte invitasjon, dette pga. Hovden rennene ble avlyst.

Last ned full rapport fra samlingen

NIF-EPI03, 03