Hopp til innhold

Tildeling jubileumspokalen 2014

Til Margit Wiberg og Eirik Moberg

NSF jubileumspokal – tildeling Agder og Rogaland Skikrets 2014

Vedtak: skikretsen tildeler Eirik Moberg Arendal SLK/HSG 17 år - (freestyle/freeski og Margit Wiberg Otra IL/HSG 18 år - langrenn som vinnere av jubileumspokalen 2014. Utdeling av Jubileumspokalen foregår under skistyrets møte på Hovden 5-6 desember 2014, gjerne i fbm. med Hovdenrennet lørdag 6. desember. Jubileumspokalen deles ut av kretsleder sammen med grenleder som samtidig kan si noen fine ord på vegne av styret og Norges Skiforbund og grenen han/hun representerer og kriteriene som er vektlagt med tanke på tildelingen. Vinnerne av prisen tilskrives og skikretsen foretar gravering både på vandrepokal og egen pokal til odel og eie.

Saksopplysninger.

I forbindelse med Kongeparets 75-års jubileum valgte Norges Skiforbund å overrekke Kongeparet en gave knyttet til en hedersbevisning til unge utøvere i krets, fremfor en gave til selve Kongeparet.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på navn og kriterier til en slik hedersbevisning.

Arbeidsgruppen har bestått av arbeidsutvalget i krets (AU-krets);

Kåre Steffensen, Siri Darell og Lars Tennebekk, administrasjonssjef og styremedlem Bjørn Bruvoll og Helen Ingebretsen fra sentraladministrasjonen.

Det har vært møter i forbindelse med kretsledermøtet på Voss og under kretssamlingen i Granåsen, i tillegg til e-post korrespondanse. AU- krets har også hatt dialog med andre kretsledere.

 • Det opprettes en ny hedersbevisning i krets kalt ‘Jubileumspokal’
 • Hedersbevisningen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode og glade skiløpere» Det settes opp konkrete kriterier.
 • Den deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn, uavhengig av gren
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år) og en kan kun få den en gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering årstall, navn og klubb Vandrepokalen varer i 10 år. I tillegg får de en miniatyrpokal til odel og eie.
 • Forslag på kandidater fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen
 • Tildelinger vedtas av styret i kretsen
 • Utdeling av «Jubileums pokalen’ skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

Prisen skal være en inspirasjon for juniorløpere som viser holdningsskapende engasjement og som bidrar og arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon «Mange gode glade skiløpere»

KRITERIER

 • Hedersbevisningen skal hete; ‘Jubileumspokal’
 • Den skal deles ut i hver krets hvert år, en til hvert kjønn
 • Den skal deles ut til aldersgruppen junior (17-20 år)
 • Den skal deles ut uavhengig av gren
 • En kan få utdelt prisen kun èn gang
 • Det skal være en vandrepokal med inngravering
 • Årstall, navn og klubb inngraveres på pokalen
 • Den skal vare i 10 år, etter det gis den tilbake til skikretsen og ny vandrepokal opprettes.
 • I tillegg til å få vandrepokalen får de en miniatyrpokal til odel og eie
 • Kriterier en skal vektlegge hos kandidater som tildeles hedersbevisningen er:
 • Inkluderende
 • Humørspreder
 • Deltagende
 • Rette verdier
 • Fair Play
 • Ambassadør for sporten
 • Stort frivillig engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten
 • Sportslig resultat (lite vekting)
 • Fremme forslag og tildelinger:
 • Forslag på kandidater kan fremmes av styremedlemmer og de tekniske komiteer i kretsen
 • Tildelinger vedtas av styret i kretsen
 • Utdeling av «jubileumspokalen» skal skje i forbindelse med kretssting, store arrangement eller jubileumstilstelninger i krets.

 

Agder og Rogaland Skikrets

Pål Angell Bergh     Petter Furseth

Kretsleder                 Adm. sjef

nif-epi04, 04