Hopp til innhold

Prispenger til kretslaget

Tildeling fra Turrennklubbens skifond sesongen 2014-15

På vegne av Turrennklubbens skifond har jeg gleden av å informere at Agder og Rogaland kretslag langrenn junior er utpekt som mottaker av årets tildeling.

Tildelingen er på NOK 10.000,-.

Kretslaget er et nytt tilbud til utøvere som ikke velger å gå på skigymnas etter ungdomsskole. Kretslaget tilbyr deltakerne et treningsfaglig tilbud innenfor langrenn og oppfølging i forbindelse med Norges Cup og Norgesmesterskap. Inkludert i tilbudet er fire treningssamlinger med til sammen 9 – 10 samlingsdøgn under ledelse av kretstrener Per Svela.

Styret i skifondet gir sin fulle støtte til opprettelsen av et slikt tilbud til de av kretsens utøvere som etter ungdomsskolen velger å ta videre skolegang i sitt nærmiljø. Disse utøverne gis dermed en økt mulighet for videre utvikling i sin lokale klubb og hjemlige miljø. Vi tror at dette også vil være til inspirasjon for yngre utøvere til å satse på langrennssporten utover ungdomsskolealder.

Et av formålene for tildeling er at midlene fortrinnsvis skal gå til instruksjonsvirksomhet. Ut fra det som ligger i beskrivelse for treningssamlingene så skulle formålet bli vel ivaretatt.

Vi håper at tildelingen vil være til nytte i arbeidet i med å etablere et godt tilbud til kretsens juniorer gjennom Agder-Rogaland kretslag for junior langrenn.

Vi gratulerer med tildelingen og ønsker lykke til med inneværende og kommende sesonger.

 

Med vennlig hilsen

For Turrennklubbens skifond

Jostein Tunheim

Les mer om fondet på: http://www.turrennklubben.no/