Hopp til innhold

Invitasjon trenerkurs alpint

INNBYDELSE TIL T1-KURS I ALPINT:

Det inviteres herved til T1-kurs i alpint høsten 2014. Kurset er planlagt gjennomført i forbindelse med kretssamlingene på Haukeli og Hovden 28-30.11 og 12-14.12 og grovplan for kurset ser dere under. T1-kurset skal gjennomføres etter ny modell, og tilsvarer tidligere T2-kurset (ennå tidligere kalt B-kurs). T1-kurset består egentlig av 2 deler, første del likner på det gamle aktivitetslederkurset og andre del likner på det gamle T2-kurset. I den nye kursmodellen, består kurset av generelle emner og spesifikke emner, og flere av modulene er lagt opp som e-læring. E-læringsmodulene skal gjennomføres før oppstart av kurset, og deltakerne må kunne dokumentere at de har gjennomført disse e-læringsmodulene ved oppstart.

Plan for kurset:

Dag/dato

Modul

Beskrivelse

E-læring/

Egenstudie

Timer teori

Timer praksis

Før kursoppstart

1.2

1.3

1.4

1.5

Trenerrollen

Frisk utøver

Idrettens oppbygning og verdier

Aldersrelatert trening

3

2

3

3

 

 

Fredag 28.11

 

1.1

Introduksjon av kurs og plan

Utvikling av Skiteknikk

 

1

2

 

Lørdag 29.11

1.1

1.03

1.01

1.5

Utvikling av skiteknikk

Grunnteknikk korte svinger

Grunnteknikk alpint

Aldersrelatert trening

 

 

 

2

3

2

4

 

Søndag 30.11

1.02

1.05

Grunnteknikk lange svinger

Løypestikking/øvelser

 

 

4

2

Fredag 12.12

1.2

Trenerrollen

 

1

 

Lørdag 13.12

1.04

1.06

1.6

1.014

Introduksjon til Fartselementer

Barmarkstrening Alpint

Integrering

Langtids utviklingstrapp

 

 

1

2

1

4

3

Søndag 14.12

1.05

Løypestikking/øvelser

 

 

4

Sum timer

 

 

11

13

25

Vurdering:

T1-kurset har ingen eksamen, men det forutsettes 80 % frammøte for å få godkjent kurs, samt at e-læringsmodulene er gjennomført og godkjent. For å kunne gå videre med T2-kurset senere må deltakerne kunne dokumentere 45 timer praksis.

Påmelding og kostnader:

Påmelding skjer til Hans Blattmann, hansblat@online.no innen mandag 17.11. Kostnad for å delta på kurset er kr. 1500/deltaker. Dette dekker all undervisning samt litteratur. Kursavgiften vil bli fakturert fra kretskontoret.

E-læringsmoduler:

E-læringsmodulene til kurset må deltakerne ha gjennomgått før oppstart av kurset. Disse er under utvikling og noen er muligens ikke klare ved oppstart av kurset. E-læringsmodulene som ikke er klare vil bli formidlet på annen måte i løpet av kurset. E-læringsmodulene som er klare er tilgjengelige på skiforbundet.no.       

Vi håper på bra oppslutning om deltakelse på kurset!

Mvh

Hans Blattmann

Kretstrener

NIF-EPI02, 02