Hopp til innhold

Informasjonsmøte utbygging Vegårshei

Invitasjon til infomøte!!

Spenstige planer på Vegårshei. Noe for oss??

Tirsdag 11. nov. kl. 19.00 på Fjellheim, Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter.

  • Velkommen, presentasjon av agendaen v/styreleder i VSA, Reiulf Heen
  • Hvilke aktiviteter/anlegg ligger i utviklingsprosjektet til VSA? Presentasjon av prosjektet v/orfører Kjetil Torp
  • Hvem vil brukerne av anleggene være?
  • Alpinister – brettkjørere. Ny nedfart og nytt skitrekk. v/leder av Arendal Alpingruppe Camilla Kock Kristensen
  • Hoppere, rekruttbakker. Flere bakker m/skitrekk. v/leder av Hoppkomiteen Georg Solfjeld
  • Rulleski. Kort rulleskiløype (skiskyting og langrenn). v/VIL, Reidar Dalen
  • Sommeraktiviteter, sykling i terreng. Terrengsykler, v/ Harald Mo.
  • Turstier. v/daglig leder av VSA, Aud Vegerstøl
  • Varmestue, lager, maskiner og utstyr. v/daglig leder av VSA, Aud Vegerstøl
  • Kan/vil vårt IL være en aktiv bruker av hoppanlegget?

Spørsmål og diskusjon.

Vi ber om at alle IL fra hele fylket møter med 1-2 personer fra styret, og også gruppeledere innenfor aktuelle idretter. Se agendaen ovenfor. Gi tilbakemelding til post@vegarsheiskisenter.no eller mob. 95810581 innen 7. november. hvor mange som kommer.

Ildsjeler, potensielle hopper, brukere av alpin- og langrennsløypene og andre som har interesse av aktiviteter og trening kan også møte.

Møtet skal sette fokus på om hva som kan gjøres for å rekruttere og aktivere hoppsporten. Ei arbeidsgruppe kommer med en konklusjon til VSA om hva som gjøres for å rekruttere til hoppsporten. Dette arbeidet er hoppkomiteen i god gang med.

Med hilsen,

Agder- og Rogaland Skikrets, Vegårshei Idrettslag, Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS,

NIF-EPI01, 01