Hopp til innhold

Spillemidler til utstyr

Tilskuddsordningen fra Idrettsforbundet «spillemidler til utstyr» videreføres i 2014. Det er i år 26,2 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det totalt fordelt ca 162 millioner kroner. Årets søknadsfrist er 29. oktober.

Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 39 motta en e-post med en link til søknadsskjemaet. Denne linken og tilhørende søknadsskjema må benyttes. En skal kunne legge inn søknader fra det tidspunkt klubben mottar e-posten. http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx

Tildeling til klubb skjer ca. 5. januar 2015 og fristen for innsendelse av dokumentasjon vil være ca. 20. februar. Alle klubber som har søkt, får melding om hvem som mottar midler (sendes ut pr e-post), og dette offentliggjøres også på NSF sine sider.

Det dekkes inntil 1/3 av utgift til utstyret. Tilskudd er minimum 3.333 kroner, og maksimum 300.000 kroner.

 Følgende kriterier gjelder for ordningen i 2014:

 • Lag og foreninger, inkludert særforbund1, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.
 • I fleridrettslag søker hver gruppe til sitt respektive særforbund. Idrettskoler søker via idrettskrets. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg.
 • Utstyret må være kjøpt etter 1. januar 2014.
 • Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.
 • Tilskudd gis ikke til driftsutstyr2 og personlig3 utstyr.
 • Tilskuddsatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 • Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner).
 • Maksimalt tilskudd til et utstyrselement er 300 000 kroner.
 • Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Rabatter inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
 • Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 • Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:

o Har lang levetid

o Er svært dyrt i innkjøp som nytt

 • o Brukt utstyr må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.
 • Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 • Ved kjøp av utstyr fra utlandet, dekkes ikke frakt og toll.

___________________________________________________________

1 Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund

2 Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr

3 Utstyr som er tilpasset enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene

Skiutstyr som er stønadsberettiget:

                  - Langrenn rulleski – lagsutstyr (rulleski for utlån til                   de som ikke har dette selv, ikke personlig utstyr)

  • - Tidtakerutstyr som støtter emit/TAG løperbrikker (brikkene samt PC/printer er ikke støtteberettiget).
  • - Alpint – tidtakerutstyr (ikke PC/printer)
  • - Langrennskjelke (til bruk for funksjonshemmede)
  • - Alpint sit-ski (Dual ski er også støtteberettiget. Ski-cart og Bi-ski er ikke støtteberettiget).
  • - Alpint slalåmstaur (portflagg er også støtteberettiget, ikke monteringsutstyr/bagger etc)
  • - Alpint B- sikkerhetsnett (anbefalt 20 m med minimum 14 staur/klips til disse)
  • - Hopp sporsetter (spormal for hopp)
  • - Barneskipakker til telemark og hopp (barneskipakke til telemark og hopp for utlån til de som ikke har eget utstyr: Bestilles via idrettsbutikken.no (ski, bindinger og støvler)
  • - Utstyrspakke til skileik (eksempler på utstyr er: Porter i ulike varianter, portaler, mobile hopp, orgeltramp og andre mobile elementer).
  • - Treningsutstyr Freestyle (trampoline/skumprodukter/airtrack)

   NB: Ordningen er ikke for støtte til personlig utstyr eller driftsutstyr

Kontaktperson for Norges Skiforbund er Marit Gjerland tlf 97675764,

e-post: utstyr@skiforbundet.no

Klubbsupport (tekniske spørsmål vedrørende utfylling av søknad)

Tlf: 03615 e-post: support@idrettsforbundet.no

Link til brukerveiledning søknad.

NIF-EPI03, 03