Hopp til innhold

Fokus - rekruttering

Til alle klubber i Agder og Rogaland Skikrets

Rekruttering til skiidretten er noe av det viktigste arbeidet vi gjør.

Rekruttering er fokusert på gjennom alle ledd i Norges Skiforbund.

Norges skiforbund, sammen med Telenor, har «Telenorkarusellen» som hovedverktøyet hva gjelder rekruttering. Klubbene i kretsen er meget aktive i å arrangere telenorkarusell, med totalt svært mange deltakere. Det som vi derimot observerer er at en del klubber ikke får flere medlemmer ved å arrangere Telenorkarusellrenn.

Kretsstyret vil ha rekruttering som hovedfokus i tiden fremover. Vi vet at flere klubber opplever svært god rekruttering, mens andre igjen sliter med rekrutteringen.

For at vi skal kunne sette rekruttering i fokus, samt dele ideer og virkemidler for rekruttering, vil vi gjerne at hver klubb sender inntil 3 virkemidler de selv har erfart som har gitt økning i deres rekrutteringsarbeid.

Vennligst send disse snarest, gjerne i prioritert rekkefølge, på mail til Petter Furseth, innen 15. november.

Petter.furseth@skiforbundet.no

Agder og Rogaland Skikrets

Pål Angell Bergh (sign.)

Kretsleder

NIF-EPI02, 02