Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

fullstendig NASJONALT RENNreglement

Se også i venstremenyen, og i overskriftene nedenfor.

Skilisens

Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år må ha skilisens.
Informasjon om skilisens og betaling.

Aldersklasser

I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år.
Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2000 - sesong 2015/2016 = årsklasse 16 år.
Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser.
Se tabell over aldersklasser for sesongen 2015-2016 (fra 1. mai 2015 til 30.april 2016)

Startkontingentsatser

Skistyret beslutter hvor mye det skal koste å delta i skirenn. For tiden er det følgende satser:
Barn og ungdom: 100 kr per renn
Junior: 115 kr per renn
Senior: 130 kr per renn (150 kr ved distanser over 31km)
Turrenn: Turrennarrangører kan fastsette startkontingenten selv.

Startkontingent ved etteranmeldelse:
Ved etteranmeldelse kan arrangøren innkreve dobbelt startkontingent (minus deltageravgiftsdelen). Denne regel gjelder ikke barn 12 år og yngre.
(Rennregl. pkt 214.2.5 og 313.3.3)

Se mer om startkontingenter.

Kuldegrenser

For barn og ungdom: minus 15 grader
For junior og senior: minus 18 grader
For distanse over 30km: minus 15 grader
Reglene gjelder under gunstigst mulige værforhold.
Regel 315.9 i "Fullstendig nasjonalt rennreglement" (øverst på siden).

Turrenn:
Minus 15-25 grader: arrangør skal ta forholdsregel
Minus 25 grader og kaldere i større deler av løypa: avlyses
Regel 387 i "Fullstendig nasjonalt rennreglement" (øverst på siden).

Klubbovergang - "Klubbskifte"

Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år).
Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.
Regel 203.2

Regler                  Overgangsskjema

Reklameregler

På hodeplagg: ett sponsormerke på max. 50 cm2. Det må også være klubbmerke eller flagg i fronten av lua.
Over hvert øre: lueprodusentenes merke, max 15 cm2
På drakt: inntil 400 cm2 reklamemerker. Max 100 cm2 per merke.
Her ser du en kortversjon av reklamereglene (fullstendige regler i Rennregl. pkt 207):

Reklameregler kortversjon 

Rulleski og trafikksikkerhet

Vi vil unngå ulykker på rulleski!
Rulleskiløpere skal være utstyrt med hjelm og refleks.
Trafikerte veier skal unngås.

Rulleskivettregler

Sjekk ut NSF langrenn sine sider: http://www.skiforbundet.no/langrenn/regler-og-retningslinjer/