Hopp til innhold

For arrangør og TD

TD- og arrangørbrev

Norges Skiforbund sender ut et informasjonsbrev til alle TD og arrangører. Her står en del viktig informasjon.

TD-utfordringer ved FIS-renn i  Norge

Engangslisens

Løpere som ikke har skilisens, må betale engangslisens til arrangøren. Arrangøren innkrever beløpet og betaler inn Idrettsbutikken.
Se mer info om engangslisens.

Sprintskjemaer

I prinsip arrangeres sprint etter World Cup modell, med 30 løpere som kvalifiserer seg for kvartfinalene. World Cup modell skjemaet finnes i to varianter. Med og uten tidtakning i heatene.
Mange renn har færre deltakere enn 30 i hver klasse, det finnes måter å løse dette på.
Her er noen skjemavarianter for nasjonal renn som kan brukes.


For yngre løpere er det tillatt å arrangere sprintrenn på andre måter, slik at alle får gått løypa minst to ganger. Enten kan alle gå prolog plus minimum ett heat, eller man kan lage system hvor man gruppere løpere i heat uten å bruke prolog. 

TD rapport

TD skal skrive en rapport etter hvert renn. 
Rapporten sendes skikretskontoret med kopi til arrangøren.
TD rapportskjema i PDF-format finner du her. TD rapportskjema i Excel-format

TD i Statoil Norges Cup, Norgesmesterskap og internasjonale renn sender rapport til FIS, NSF og arrangøren.
Her brukes et internasjonalt skjema.

TEKNIKK-KONTROLL

Regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikk-kontroll (ny til sesongen 2016/2017)
Hvordan TD kan jobbe med Teknikk-kontroll

Penalty

"Penalty" er en utregning som angir rennets nivå, gjelder FIS renn. TD regner ut "Penalty" på et eget skjema.

Retningslinjer for lege- og Santitetstjeneste

Norges Idrettsforbund har retningslinjer for arrangører

Sanksjoner: Disk eller irettesettelse

Hvis juryen må gi en løper advarsel eller diskvalifisere en løper, skal det brukes eget skjema:

Sanksjonskjema

Dersom noen skal levere en protest, brukes protestskjema.

nif-epi04, 04
NTB