Hopp til innhold

Kick The Limits 2022 er historie

Endelig var Kick The Limits tilbake etter en avlysning grunnet Covid-19. Mange var glade for muligheten til å samles til konkurranser og sosialt samvær. Takk til dyktige arrangører i Bærum

Arrangør for Kick The Limits, 2022 var  Vivil IL sammen med tekniske arrangører i Lommedalens IL på alpinsiden og Bærums Verk Hauger Idrettsforrening på langrenn. 
Det har vært en lang reise for å få dette  arrangementet i havn, da pandemien satte inn og det ble avlysning i 2021, ble det endelig ble mulig for gjennomføring i år.  Så vi retter en stor takk til disse som har har hatt en utfordrende jobb for en god innsats. 

Pandemien har nok også en årsak i at man ikke fikk flere deltakere med, men de drøyt 40 som meldte sin ankomst til Kick The Limits fikk oppleve et flott arrangement. 
Det er kommet mange tilbakemeldinger fra både deltakerne og ledsagere/pårørende og de har vært udelt positive. 
Vi har tidligere år hatt deltagelse fra Finland, men igjen på grunn av Covid og vanskeligheter for planlegging lang fram i tid ble dette vanskelig for våre utenlandske gjester. 

Det var konkurranser i både langrenn og alpint. 
Resultatene fra konkurransene kan du finne på våre nettsider

På lørdag var det deltakerbankett med permieutdeling, en høydare blant deltakerne. 
Med utøvere og ledsagere var det nærmere 100 personer tilstede med middag, allsang, korpskonserter og selvsagr høytidelige fanfarer ved permieutdelingene. Kvelden ble avrundet med livemusikk og dans hvor det var god stemning.

Noen bilder fra konkurransearenaene kan du finne på vår Flickr konto
Alle bildene er tatt av Mona Strande, de kan fritt benyttes til privat bruk, ved offentlig publisering på f.eks. Facebook/Intragram etc. kan de benyttes mot fotokred.