Hopp til innhold

Påmelding/Påmeldingslister

PåmeldingSLISTER, individuelle øvelser

Påmeldingsliste (Oppdatert 18.januar, 12:30)

Påmeldingsfrist var 15. januar

KORRIGERINGER

Strykninger sendes for morgendagens renn før klokken 16:00 til vigdis@idrettsforbundet.no eller på sms til 419 00 020

Obs! Det er ingen etteranmeldinger! Vi gjør oppmerksom på at det er deltakerbegrensning i NM senior menn (langrenn):

  • Begrensingen gjelder for alle utenlandske løpere, som ikke går for norske klubber. De kan ikke delta i NM. Utenlandske løpere som går for norske klubber kan delta. 
  • Det er bare på skiathlon-distansene, at det er antallsbegrensinger. Her tillates 150 løpere (K/M) å starte.
  • I NM stafettene er det ikke krav om FIS-kode, da stafetten ikke er FIS-renn.
    Men det er deltakerbegrensing på stafettene på Vind, Gjøvik. Her må minimum en av løperne på laget ha oppnådd FIS-poeng de siste 12 månedene før stafetten
    I tillegg må løpere/lag som blir tatt igjen med en runde, øyeblikkelig vike til siden og uhindret slippe lagene forbi. De kan heller ikke legge seg på «hjul» på løpere som de blir tatt igjen av. Regelen er laget for at man skal slippe å ta stafettlag ut av stafetten. Dersom denne oppfordringen ikke følges blir lagene tatt ut av konkurransen. Vær oppmerksom på regel 201.3.2.2 som sier at i lagkonkurranser og stafetter, kan én utenlandsk statsborger delta på hvert lag, så lenge de er startberettiget etter pkt 203. Løperen kan konkurrere internasjonalt for sin opprinnelige nasjon, men ikke konkurrere nasjonalt i denne nasjonen.

Alle løpere i langrenn må være innmeldt på FIS punktlista og ha underskrevet Athletes declaration. Oversikt over godkjente påmeldinger, med eventuelle ventelister vil bli lagt ut senest tirsdag 17. januar, klokka 12.00.

Juniordeltakelse

Sprint, (F) torsdag 19. januar:
De 10 beste junior-løperne rangert etter i FIS-punkter (FIS-liste 5/2023, sprint)
10 km (F) og 15 km (F), fredag 20. januar:
De 10 beste junior-løperne rangert etter i FIS-punkter (FIS-liste 5/2023, distanse)
I tabellene under ligger hvilke løpere som er topp 10 basert på FIS-punkter på henholdsvis sprint og distanse:

Påmelding til stafett

Påmelding skal gjøres via SportsAdmin av klubbens ansvarlige for påmelding, med antatt lagoppstilling og startrekkefølge innen 17. januar 2023.
Endelig lagoppstilling gjøres av klubbene selv i SportsAdmin innen lørdag 21. januar kl. 16.00.
Det vil være hjelp på rennkontor for de som ikke får ordnet dette selv. Klubbene informerer om hvem som er kontaktperson.

Skilisens

Løpere uten gyldig skilisens (sesonglisens) må løse engangslisens for hver start. Engangslisens koster 60 kroner for løpere under 25 år og 150 kroner for 26 år og eldre.

Startkontingent

Ifølge rennreglementet skal startkontingenten følge påmeldingen. Dette betyr at en påmelding ikke er gyldig før startkontingent er betalt.
Startkontingent individuelt er 220 kroner pr. start. Startkontingent stafett er 660 kroner pr. lag