Hopp til innhold

Spørsmål og svar

Vi opplever at det er mange spørsmål til smøreopplegget. Vi vil samle alle spørsmål vi mottar og svare på de under her. Dette for at alle skal kunne få med seg samme informasjon.

Om jeg forstår riktig kan vi skifte smøreteam underveis på dagen? F.eks et team tar to første klassene og så bytte til et nytt team. Sånn at de kan følge opp sine utøvere? 
Svar: Det er helt riktig. Hver enkelt skikrets får x-antall akkrediteringer til smørere/adm. Disse står dere fritt til å «rullere». 

Om jeg forstår riktig skal vi ha en smøresjef, 5 stk på glid, 5stk på feste og 2stk på admin? 
Svar: Det er riktig. De 5 fra glid/grunnfeste kan være samme personer som også gjør festedelen, om man ikke klarer å skaffe nok personer. Smøresjef kan også inngå i de 5 personene.  Hver krets har x antall akkreditringer, så kan kretsen fritt disponere disse til oppsatte tider. 

De folkene vi stiller med tar bare ski for kretsen? 
Svar: På glid/grunnfeste blir det lagt opp til smørelinjer(forklart i informasjonen på hjemmesiden), slik at smørere fra alle kretser inngår i smørelinjen. Da vil smørere fra kretsen smøre hvilken som helst ski. Her er forslaget at man smører glid/grunnfeste på skiene til en krets om gangen og tar krets etter krets. Dette skal diskuteres i planleggingsmøter med alle smøresjefene i krets, når disse er oppnevnt. På festedelen før rennet, er smørere fra hver enkelt skikrets ansvarlige for å smøre skiene til sine løpere. Dette gjøres oppe i Grova, hvor skikretser vil ha sin egen bod/plass i telt. 

Om vi ikke samarbeider med de to andre kretsene i regionen? Svar: Det er absolutt mulig å samarbeide med andre kretser fra regionen. Det skal hjelpe de kretsene som evt. ikke klarer å stille med nok folk. 

Klassisk skiene kan tidligst hentes ut 45min før man starter? 
Svar: Skøyteski kan hente 1 time 15 min før start og klassiskskiene kan hentes 1 time og 30 min før start.

Oppnevning av smørere: Er dette personer som blir kompensert på noen måte for å være smøreteam hele helgen?
Svar: Det vil ikke være noen kompensasjon fra arrangørens side. Om skikretsene ønsker å honorere smørerne som deltar på opplegget er opp til hver enkelt krets. 

Hvilke forkunnskaper og kompetansekrav tenker dere at de aktuelle smørerne skal ha?
Svar: Ingen spesielle forkunnskaper og kompetansekrav kreves for å stille som smører. Swix sammen med smøresjefene er ansvarlig for å lære opp de som skal smøre ski. Det er en fordel om smøresjefene har noe forkunnskaper om å smøre ski.

Hvordan tenker dere at vi skal utpeke/plukke ut personer, eller vil skiforbundet selv stå for dette?
Svar: Hver enkelt skikrets oppnevner smørere, etter fordeling. Se mer info her hvordan denne fordelingen er.

Jeg har også tenkt litt på at det ikke er bra at Swix får monopol (vet andre leverandører det?) og at mange av oss alleredehadde kjøpt inn skismøring for vinterens hovedlandsrenn mm og da andre merker enn Swix…..
Svar: Det har blitt gjennomført anbud/anskaffelsesprosess hvor alle smøreleverandører i Norge har fått muligheten til å levere tilbud. 

Spørsmålet er også om hvis man må justere smøringen på Hovedlandsrennet, er det da bare tillatt med Swix?
Svar: Ved justering av feste vil man kunne ha flere alternativer tilgjengelig fra Swix. Smørere fra skikretsene vil få utdelt de ulike alternativene fra Swix.

Hvilken prosess og hvilket beslutningsgrunnlag ligger til grunn for vedtaket, Hvem har vært involvert?
Svar: Saken ble først meldt inn til NSF fra Langrennskomiteen i Nord-Trøndelag skikrets på Vårmøtet 2022. Videre jobbet NSF Langrenn og arrangør for å legge fram noen forslag på Høstmøtet 2022. Forslagene kom etter dialog/anskaffelsesprosess med smørelverandører. På høstmøtet ble saken lagt frem, og det ble gjennomført avstemning. Saksdokumenter ligger på skiforbundet.no. På vår- og høstmøter deltar representanter fra samtlige Langrennskomiteer til skikretsene.  

Ikke vært gjennomført i så store arrangementer før – har noen vurdert risikoen i å teste og gjennomføre dette i et så viktig og komplekst mesterskap som HL?
Svar: Systemet er blitt gjennomført med forskjellige smørelverandører under VW-cup i Sverige for 15-16 åringer siden 2018/2019, men med færre løpere. Selv med flere løpere vil prinsippet være det samme om det er 100 eller 1000 utøvere. 

Er opplegget å forstå som et pliktig opplegg alle må følge, og hva er konsekvensene ved at løpernes ski ikke er levert inn til riktig tid/eller i det hele tatt?
Svar: Smøreopplegget er pliktig for alle løpere. Løpere som ikke leverer inn ski til riktig tid, vil ikke kunne starte rennet. Løpere må følge spesielle instrukser som blir gitt, jf. NSF rennreglement 343.3. 

Vi tolker dette til at felles smøreopplegg skjer på kvelden før renn og at siste topplag, både rilling og justering av feste skjer på klubbnivå. (litt usikkerhet knyttet til rilling?)
Svar: Glidproduksjon og grunnfeste foregår kvelden før rennet. Topplagene legges av kretssmørere samme dag som rennet. Rilling gjøres også av kretssmørere, samme dag som rennet. Ski som skal rilles vil bli merket med det. 

Vi er redd for at tidsplanen ryker når dette ikke er utprøvd før, hva skjer om løperne ikke får skiene i tide før start?
Svar: Alle ski vil bli merket godt, slik at ski blir levert til riktig tid. Hver krets har en eller flere logistikk ansvarlige som skal se til at hver utøver får sine ski til rett tid. 

Vi er redd at vi må ha et backup team på klubb/kretsnivå som kan legge siste topplag/justeringslag, og evt struktur med rill.
Svar: Hver enkelt krets mottar x antall akkrediteringer til smørere. Kretser kan fritt bytte personell gjennom helgen/dagen, slik at nye smørere gjennomfører topplagene/justering og rilling. 

Vi tolker det slik at jobben er 2-delt for de som melder seg som smørere - A) delta på en «smørelinje» inntil 5t per dag hvor alle ski blir preppet og b) bidra til festesmøring innen kretsens løpere. Er dette riktig forståelse?

Svar: Det er riktig

Store forventninger til hvor rask smører skal jobbe. Tenker også at utlevering av klassisk ski 45 min før startkombinert med trønderføre, gir stort stress for løper som også skal varme opp. Om det er blå ekstra føre går det fint, men det kan også være en miks av regn og nysnø, og da blir det kaos. Er det sikret?
Svar: Det er ingen garanti for at ikke noen utøvere blir smurt bort. Det er sannsynlig at utøverne vil trenge forskjellig topplag men med god testing og kommunikasjon gjennom dagen fra SWIX er det gode muligheter for at de aller fleste vil ha gode nok ski til å ta ut sitt potensial. 

 Hvordan fungerer fredagen med tidsplan og hvem har ansvar for å preppe skiene mellom cross og sprint og videre finaleheat? Legges rill ved varmere utover dagen og kan skiene få toppgliding flere ganger?

Svar: Det blir ingen preparering av skøyteski gjennom fredagen. Løpere som går langrennscross og/eller sprint vil få samme type smurning.  

Det må vel være et «must» at man har med treningsski i begge stilarter. Blir vel for innviklet å gå på/teste skiene og fåordnet de før innlevering… mange har jo også bare to par ski (i hvert fall hos oss). Noen kan låne klubbski forskøyting, men dette må testes før vi reiser. Kan man evt preppe ski for klubben/kretsen i Meråkerhallen, er det plass til det for dette formålet?
Svar: Ski må testes dagen før og leveres dagen før til angitt tid.
De som har ett par ski og skal gå på disse på oppvarmingen får merket skiene sine slik at de ikke må parkeres i kretsboksen. Det blir et avgrenset test- og oppvarmingsområde hvor løpere kan varme opp på disse skiene. Ski kan prepareres i smøreboder i Grova. Smørebod kan leies kretsvis. Det vil også være et begrenset antall smørebord med profiler i Meråkerhallen som fritt kan disponeres for klargjøring av treningsski. 

Er det god nok kapasitet for å smøre klassisk ski ved problemføre?
Svar: Det er tiltenkt 4 utøvere til hver smører i forhold til største klasse. 

Hva er bakgrunnen for at det er SWIX som leverer denne servicen?
Svar: SWIX vant anskaffelsesprosessen. 

Hvem frakter de som skal smøre/glide fra Stjørdal til Meråker og retur tilbake + sørger for at de får se sine egnebarn når de skal gå? Vil det være leiebiler eller busstransport?
Svar: Transport må man selv organisere, men det vil være flere som har samme utfordringen og en buss kan leies. 

Burde teste et slikt opplegg før HL! F.eks KM Oslo? Hvilke erfaringer er gjort med tilsvarende opplegg hvoramatører er smørere?
Svar: Det er blitt testet på flere skirenn tidligere. Fra Midt-Norsk Mestersakp i fjor var det svært gode erfaringer og i Sverige har de gjort det samme siden 2018/2019. Vi oppfordrer også andre renn, som f.eks. KM Oslo til å prøve dette. 

Hvordan plukker Oslo skikrets ut smørere og verifisere/sikre deres kompetanse/kunnskap?
Svar: Oppsetting av smøreteam er opp til kretsene og organisere. SWIX sammen med smøresjefene fra hver krets vil gi god opplæring før og underveis. 

Skal det være forelder eller andre som stiller som smører?
Svar: Smørere vil i hovedsak bestå av foreldre, men det er forskjellig fra krets til krets. 

Hvor mye tid beregnes som smører, vil man stå hele dagen og smøre, eller kan man følge opp sin utøver/se når degår? Følge opp barna sine/være sammen med dem. Samme team i 3dager?
Svar: Ca. 6 timer torsdag, fredag og lørdag kveld fra og med 16:00. 
Det vil være mulig å “veksle” med andre smørere fra krets gjennom dagen. Dette styres innad i kretsen 

Masker/verneutstyr bør dekkes av Swix og være inkludert i ski-pris. Bør ikke måtte dekkes av smører selv. Kan iså fall Oslo skikrets dekke? Her stiller folk på dugnad og får utgifter andre ikke har.
Svar: Alle som smører ski, skal ta vare på seg selv. Det er påbudt med maske i smørearealene under HL. Dette er ikke en kostnad SWIX koster men de selger masker til svært supsidiert pris under HL. Det er opp til hver krets om de ønsker å dekke dette for sine smørere.  

Klassisk - hente ski 45min før er for kort tid. Utøver skal være klar til start 10min før, dersom to runder medjustering eller full endring kan 20-30min være knapt. Noen ønsker å teste ski før oppvarming, andre tenker 45min holder. Hvordan løser man om det blir kø, og man må vente på å få justering? Vi må være helt sikre på at det ermargin for å justere på stadion, at alle opplever at det er tid til hver enkelt utøver. Viktigst at INGEN får en dårligopplevelse pga smøring når det er andre ting som nør være i fokus. Kan man hente ut skiene sine tidligere for åteste? F.eks opp til 1,5t? og kan Oslo skikrets sikre vi har nok folk på Grova til å justere.
Svar: Noen ønsker tidligere og andre senere, da er det ca. passe midt imellom. Dette for å gi arbeidsro til smørerne slik at man kan forbedre skiene optimalt til hver enkelt utøver.