Hopp til innhold

Påmeldingsrutiner stafett

NB! Merk tidspunkt for registrering av navn på etappene på stafetten. Tidspunktet er satt til opprinnelig tid, kl 18.00

Påmelding stafett  skal gjøres via SportsAdmin av kretsens ansvarlige for påmelding. Kretsens påmeldingsanvarlige må ha funksjonen " påmeldingsansvarlig " for sin krets registrert i SportsAdmin. Dette kan alle kretskontorene hjelpe til med. 

Endelig lagoppstilling gjøres av kretsene selv i SportsAdmin innen lørdag 04. februar kl. 18.00.
Det vil være hjelp på rennkontor for de som ikke får ordnet dette selv.

 

Her er liste over påmeldte løpere  pr onsdag 01.03 kl 17:45 

Har du spørsmål til liste, eller avmeldinger til noen av distansene, sender du disse på e-post til  nmjralta23@gmail.com  innen kl 16:00 dagen før konkurransene.