Hopp til innhold

Kontaktinfo:

HOVEDKOMMITE

Funksjon navn epost telefon
Leder hovedkomite Per Hindenes pehi@alta.kommune.no 97474155
Ass leder hovedkomite

Bjørn Roald Mikkelsen bjmi@alta.kommune.no 91139958
Ass leder hovedkomite Kai Bjørkli kaibj@online.no 48162355
Rennleder Roger Finjord Roger.finjord@fotball.no 91317676
Ass rennleder Evy Olsen Evyjo74@gmail.com 95877458
Ass rennleder Jørn Tore Johansen Jtoj@online.no 95774925

   Medisinsk ansvarlig      Tone Leinan      tleinan@yahoo.no         97120502