Hopp til innhold

Invitation

 INVITATION

Scandinavian Cup at Beitostølen requires an approved health certificate to start.
It is still possible to get the health certificate in place.
The Ski Association's health team is constantly working to read through health certificates, but the very last deadline for submitting their health certificates (must be in Torger Hansen's mailbox at the Ski Association) by 7 December.
Athletes who have not submitted or approved a health certificate before drawing the starting list may not start
If you have a foreign FIS license, you do not need to submit a helath certificate
Information about health certificate: 


Skandinavisk Cup på Beitostølen krever godkjent helseattest for å starte.
Det er fortsatt mulig å rekke å få helseattesten på plass.
Skiforbundets helseteam jobber hele tiden med å lese gjennom helseattester, men aller siste frist for å levere sine helseattest (må være i postkassen til Torger Hansen på Skiforbundet) innen 7. desember.
Utøvere som ikke har levert eller godkjent helseattest innen trekking av startlisten får ikke starte
Har du utenlandsk FIS lisens er du unntatt regelen fra godkjent helseattest.
Informasjon om helseattest: Helseattest (skiforbundet.no)