Hopp til innhold

Lagledermøter/Info fra juryen

Det avholdes ikke hverken fysisk eller digitalt lagledermøte. Informasjonen legges ut på hjemmeside torsdag formiddag.

Presentasjon oppdatert 17:15 27.01.2022

TD og rennleder er tilstede på stadion ved rennkontor torsdag fra kl. 17.00 – 19.00 for eventuelle spørsmål og avklaringer. Oppdatert informasjon legges ut ved behov