Hopp til innhold

Norges Cup Equinor
Norges Cup Equinor

Smørefasiliteter

Smøreplassene er båser på ca. 12 m² i oppvarmet hall. Plassene har en grunnbelysning og hver plass har tilgang til kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm. Hallen er plassert tett inntil oppvarming/glitestområde og start. Leie for smøreplass er kr 9000 ved bestilling og betaling før 15. november. Ved bestilling og/eller betaling av smøreplass etter 1. desember er prisen kr 12.000. Ved bestilling etter 15. desember kan vi ikke garantere plass. Ved fullt vil det være alternative løsninger. Prisene inkluderer parkering for 1 bil pr smøreplass. Det vil ikke være vakthold på området så utstyr oppbevares på eget ansvar.

Det vil være mulig å benytte egen smørevogn eller telt. Disse vil plasseres i umiddelbar nærhet av smøretelt. Hver smørevogn eller telt har tilgang til 1 stk. kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm. Pris er kr. 4500,- for kjøretøy og telt opptil 10 m² og kr. 6000,- for kjøretøy og telt mellom 10m² og 20m².  Priser gjelder ved bestilling og betaling før 15. november og 6000 kr/7500 kr ved bestilling etter 1. desember.

Bestilling sendes til rigg.lygna@gmail.com

 Oppgi kontaktopplysninger (mail/telefonnummer) og fakturaadresse ved bestilling. Plassbestilling blir fakturert fortløpende og betalt faktura innen fristen 15. november fungerer som bekreftelse på tildelt plass. Vi bygger smøreplasser og tilpasser oppstillingsplasser etter bestilling kommet inn innen fristene som er gitt ovenfor. Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere.

Dersom man har med egen smørevogn er man personlig ansvarlig for at installasjon og øvrig elektrisk utstyr er godkjent og uten feil. Utsyr med isolasjonsfeil(jordfeil) vil bli frakoblet.

Dokumentasjon på innbetalt leie må framlegges før plassen kan tas i bruk.