Hopp til innhold

Kontaktinfo:

Adresseliste for komite med ansvarlige:

# funksjon navn epost telefon
1 Leder hovedkomite Per Hindenes pehi@alta.kommune.no 97474155
2 Ass leder hovedkomite Bjørn Roald Mikkelsen bjmi@alta.kommune.no 91139958
3 Rennleder Arild Krogh arild@ostlyngen.no 95867755
4 Markedsavtaleansvarlig Jo Strand post@tjgs.no 92225153
5 Løypeansvarlig Per Erik Bjørnstad pebj@alta.kommune.no 95220536
6 Stadionansvarlig John Suhr johnsuhr@online.no 91865819
7 Tidtakeranvarlig Kai Bjørkli kaibj@online.no 48162355
8 Seremoniansvarlig Terese Mannsverk    
9 Smøreteltansvarlig Ole Johansen  oljo@alta.kommune.no 45396905
10 Rennkontoransvarlig Vibeke Arntzen Vibeke.arntzen@alta.kommune.no 95028740
11 Folkefestansvarlig Roger Finjord Roger.finjord@fotball.no 91317676