Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Presiseringer skiarrangement  

Følgende regler gjelder for aktivitet og arrangement i skiidretten f.o.m. 23. februar 2021: (oppdatert 4. mars 2021)

 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • En utøver kan kun konkurrere i en idrettskrets/region. Utøvere som er bosatt i annen idrettskrets/region enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i idrettskrets/region hvor man har bosted.
 • Skirenn for utøvere over 20 år kan gjennomføres for utøvere bosatt i kommunen forutsatt at respektive kommune godkjenner slike arrangement.
 • Skirenn kan bare gjennomføres dersom myndighetenes regler og anbefalinger for smittevern overholdes. Merk spesielt følgende:
  • Arrangør må utarbeide en smittevernplan og innhente tillatelse fra lokale myndigheter
  • Det skal til enhver tid være minimum 1 meter avstand mellom alle personer som er til stede, også i forbindelse med utøvelse av selve konkurransen
  • Maksimalt antall personer til stede på arrangementet er 200 (med unntak av arrangementspersonell).

 • Trening internt i egen klubb/etablert treningsgruppe kan gjennomføres utendørs uten nærkontakt for alle aldersgrupper. Skirenn for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet, og kan gjennomføres så fremt respektive kommune ikke har egne regler som begrenser dette.

 • Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres for utøvere som inngår i grenens toppidrettsdefinisjon

Merk at kommunene kan ha egne regler som begrenser aktiviteten. Alle plikter å følge reglene som til enhver tid gjelder i sin kommune.

16. februar: NSF med brev til helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vedrørende skiidrettens behov for gjenåpning.

12. februar: Myndighetene har foreløpig ikke gjort noen endringer i smitteverntiltakene for idretten, og gjeldende presiseringer videreføres derfor inntil videre. En ny oppdatering er forventet 18. februar.

1. februar: Informasjon fra Erik Røste og Ingvild Bretten Berg: Regjeringen viderefører smittetiltak.

21. desember: Sak og video: «Best Practice» for ski-Norge

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).
     
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Denne veilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. 

RÅD FOR ENKELTRENINGER RÅD FØR OG UNDER TRENINGSSAMLING RÅD VEDRØRENDE ARRANGEMENT Gjennomføring av kurs

Nyttig informasjon og maler:

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

nif-epi04, 04
NTB