Hopp til innhold

Fra signeringa i ettermiddag. Erik Røste (t.v.), kulturminister Thorild Widvey, ordfører i Øyer Mari Botterud og styreleder i Hafell alpinsenter, Thorvald Sverderup.

Har fått status som nasjonalanlegg

Hafjell Idrett AS som eies av Norges Skiforbund og Øyer Kommune har sammen med Hafjell Alpinsenter AS stiftet selskapet Hafjell Nasjonalanlegg AS.


Kulturminister Thorild Widvey. Her frankert av de unge alpinistene, Mats Lilleøen Ruud (Brumunddal Alpin), Veslemøy Stavseth (Lillehammer Skiklub) og Kristoffer Hettervik (Lillehammer Skiklub).

Formålet er å etablere og drive nasjonalanlegg for alpine tekniske disipliner i Hafjell Alpinsenter.

Kulturdepartementet bidrar med 30 millioner kroner i spillemidler i løpet av to år for etablering av nasjonalanlegget. 
- Dette er en merkedag for norsk skisport og spesielt alpint. Det er fantastisk at vi allerede i dag har fått tildelt 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet. Dette gjør at vi i løpet av kort tid kan starte anleggsarbeidet slik at alt blir ferdig til Ungdoms-OL neste år, sier skipresident Erik Røste.

Hafjell Nasjonalanlegg skal tilfredsstille tekniske og funksjonelle standardkrav for avvikling av relevante mesterskap og konkurranser, definerte krav for fasiliteter for presse, medier og publikum. Det definerte området vil også utgjøre et helhetlig og godt tilrettelagt  treningsanlegg for tekniske alpine disipliner. 


Fra venstre: Skipresident Erik Røste, Mats Lilleøen Ruud,  Kristoffer Hettervik kulturminister Thorild Widvey, Veslemøy Stavseth og idrettspresident Børre Rognlien.

- Det nye nasjonalanlegget vil bli arena for bredde og elite og skal brukes til trening, konkurranser og mesterskap, sier kulturminister Thorhild Widvey.
- I løpet av det neste året skal det arrangeres junior-VM i mars 2015 og ungdoms-OL i februar 2016.  Hafjell nasjonalanlegg er viktig for alpinklubbene og vil bidra til rekruttering av barn og ungdom. Anlegget vil skape grunnlag for videreføring av våre stolte tradisjoner i alpinidretten, sier kulturminister Widvey.

Det er Kulturdepartementet som tilkjenner status som nasjonalanlegg etter innstilling fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralymspiske komitè.

Hafjell Nasjonalanlegg AS skal disponere den delen av Hafjell Alpinsenter som primært utgjør nedfarten Olympialøypa, men også ha tilgang til deler av Hafjelløypa og Treningsløypa. Hafjell Alpinsenter skal besørge driften av nasjonalanlegget.

  - Vi er svært godt fornøyd med at Hafjell har fått status som nasjonalanlegg i alpint, tekniske disipliner. Det har vært et utmerket samarbeid med Øyer kommune, Hafjell alpinsenter og ikke minst kulturdepartementet i denne prosessen. Med oppgraderingen som gjøres til U-OL, blir Hafjell blir et tidsmessig anlegg hvor det blir svært enkelt både å trene- og arrangere konkurranser. Gjennom nasjonalanleggsavtalen sikres idretten prioritet og tidlig snø. Dette blir en varig og viktig arv etter Ungdoms-OL som vil komme hverdagsidretten til gode både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Røste.


Marit Gjerland, Thorild Widvey og Erik Røste.

Hafjell Nasjonalanlegg skal være Norges Skiforbunds foretrukne arena for slalåm og storslalåm. En rekkeutbedringer på tidtaker-, resultatservice og sikkerhet er gjennomført som et ledd i forberedelsene til både junior-VM i alpint og til Ungdoms-OL neste år. I løpet av 2015 vil det igangsettes en vesentlig utbygging for å sikre gode og stabile snøforhold inasjonalanlegget. Disse investeringene er i hovedsak etablering av ny vanntilførsel fra Reinsvatn til alpinsenteret, samt utbygging av snøproduksjonsanlegg i Olympialøypa.

Avtalen ble signert 11.februar kl. 17.00 av kulturminister Thorild Widvey, skipresident Erik Røste, ordfører i Øyer Mari Botterud og styreleder i Hafell alpinsenter, Thorvald Sverderup.

NIF-EPI03, 03
Gepa