Hopp til innhold

Status Telenorlekene 2015 i Bardu

Det jobbes for fullt i Bardu Alpinklubb for tiden med tilrettelegging for Telenorlekene i tiden 18-22 mars 2015.

Det har vært et sterkt ønske om å få redusert kostnadene. Dette har innledningsvis gjort at klubben har foreslått å kunne trekke ut transportdelen av opplegget, slik at de som ønsker en slik løsning har denne valgfriheten. Dette kan jo være lurt dersom en benytter andre flyplasser enn Bardufoss (for eksempel Evenes 11 mil og Tromsø 17 mil til Bardu), som vi ikke har organisert transport til/fra.

Bardu Alpinklubb har et ønske om å skape gode ramme rundt disse Telenorlekene. Vi vil derfor søke å få til et transportopplegg for de som ønsker dette. Vi vil i første omgang ta kontakt med utleiebilfirmaene slik at de øker antall utleiebiler i denne perioden, dette gjøres ofte ifm store øvelser i området.
Vi vil videre basert på innmelding fra kretsene, lage en transportplan til/fra Bardufoss flyplass samt intern kjøring mellom Setermoen leir og Steilia alpinsenter.

Følgende tidsfrister gjelder:

Innen 10. november 2014:

Kretser melder fra om de ønsker å benytte seg av militær forlegning eller ikke. For de som velger militær forlenging vil da også kunne benytte et transportopplegg til/fra Bardufoss samt internt på Setermoen. Dette må også kretsene gi tilbakemelding på om de ønsker å benytte seg av dette transportopplegget.

Innen 10. desember 2014:

Kretser som skal benytte seg av militær forlegning melder inn samlet personelltall (løpere, trenere og evt foreldre som skal bo), trenger ikke navn bare antall og kategori.

Innen 1. februar 2015:


Kretser melder inn bindende antall på de som skal bo på militær forlegning (løpere, trenere og evt. foreldre).
For de som bor på militær forlegning som også skal benytte seg av transporttilbudet, er det også bindende påmelding på innen denne dato.

Innen 10. mars 2015:

Bindende løper påmelding i www.minidrett.no, videre også frist for betaling av deltakeravgift for trening og renn.

Kostnader:

  • Militær forlegning/forpleining: kr 350,- pr dag pr person.
    Dette inkluderer sengetøy.
  • Militær forlegning/forpleining/transport: kr 600,- pr dag pr person. Dette inkluderer sengetøy. Videre transport til/fra Bardufoss, samt transport mellom Setermoen leir – Steilia alpinsenter
  • Heiskort i Steilia alpinsenter koster kr 140,- pr dag (uansett alder). Keycard kommer i tillegg.
  • Sted for prepping. Vi vil tilby et bygg på 1500 m2 som kan benyttes til prepping av ski. Her trenger ikke klubbene ta med preppebord.
  • Egen overnatting hotell tilsvarende, her gjør den enkelte avtale direkte med overnattingssted og evt. avtaler pris. Transport i egen regi.
  • Rennkostnader. Skiforbundets regler følges, og følgende priser gjelder: for trening på torsdag 19. mars kr 150,- for SG kr 210, for SSL kr 210,- og for SL 210,- altså totalt kr 780,-.

Mvh.

Trond Viggo Opdal
Leder Bardu Alpinklubb/Arr sjef
Mob. 40029675
mail: bardualpin@bardualpin.com

nif-epi04, 04
Gepa