Hopp til innhold

Aktivitetstiltak

Akershus Skikrets ønsker å stimulere til økt rekruttering til skiidretten i Akershus. 

Klubber, team og grenkomiteer som tilhører Akershus Skikrets kan søke.

Hva kan det søkes om?
Eksempler på tiltak er:

  1. lederkurs og trenerkurs
  2. treningssamarbeid på tvers av klubber
    - trenings- og konkurransetilbud som er spesielt attraktive for barn og ungdom.
  3. aktiviteter rettet mot funksjonshemmede
  4. aktiviteter rettet mot SFO, barnehager og spesielle grupper

Det kan søkes om inntil 50% av kostnadene. Tiltaket skal være forankret i handlingsplan.

Søknadsprosedyre
Søknaden må beskrive tiltaket og formålet med dette. Den må angi når tiltaket skal gjennomføres og hvilke organisasjonsledd som søker. Det må foreligge et omtrentlig budsjett for gjennomføringen.
Det skal lages en rapport som beskriver gjennomføringen og resultatene som er oppnådd. Skikretsen forbeholder seg rettet til å kreve tilbake midler hvis pengene ikke er benyttet.
Det skal søkes og rapporteres elektronisk.

 SØKNADSSKJEMA   Søknadsfristen fortløpende

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix